Direkt till innehållet

Rätt om avyttring av ambulanser

Publicerad: 2023-09-08 Senast ändrad:

Det florerar en diskussion i sociala medier om att Region Halland skulle valt att sälja avyttrade fordon i stället för att skänka dem till Ukraina. Detta stämmer inte.

Det finns sedan juni en ny rutin som medger att vi skänker fordon till biståndsorganisationer, sedan vi upptäckte att den tidigare rutinen inte medgav det. Hittills har Region Halland skänkt en ambulans och det i december 2022

Ambulansverksamheten har inte sålt eller avyttrat något sjukresefordon hittills under 2023.I dagsläget finns två sjukresefordon i verksamheten som inte används. Anledningen till att de inte sålts eller skänkts ännu är för att de behövs som extrafordon. Det är också svårt i dagsläget att få fram nya fordon på grund av världsläget. 

Om det finns frågor om detta, går det bra att kontakta kommunikationsstrateg Lisa Falkeby, tel: 0720-83 99 51.