Direkt till innehållet

SPOK tilldelas prestigefylld utmärkelse som Årets Strålkastare för sitt framstående arbete inom gestaltad livsmiljö

Region Halland är glada att meddela att SPOK (Samtida produktion och konsumtion) har blivit tilldelade utmärkelsen Årets Strålkastare inom gestaltad livsmiljö. Utmärkelsen, som delades ut av fyra myndigheter – Boverket, Riksantikvarieämbetet, Arkdes och Statens konstråd – prisar SPOK:s långsiktiga och medvetna arbete med avvägning mellan olika perspektiv och värden för en hållbar framtid, en mer lokal och uthållig ekonomi samt stärkta lokala sociala nätverk.

Publicerad: 2023-10-06 Senast ändrad:

SPOK är en produktionsplattform som syftar till att samla och sprida kunskap om lokala tillverkningsmöjligheter, från slöjd till industri. Denna plattform har skapat nya möjligheter inom tillverkningsindustrin och främjat innovationer som har vidgat horisonten för vad en gestaltad livsmiljö kan innebära. I Halland är hubben SPOK Halland den regionala delen av organisationen.

— Det känns väldigt bra att SPOK:s arbete och därigenom även hubben SPOK Halland uppmärksammas med det här priset där flera myndigheter tillsammans pekar på utveckling i rätt riktning. För oss på Region Halland, som bland annat arbetar med att utveckla Hallands livsmiljö, blir detta ett kvitto på att vi satsar rätt, säger Hanna Smekal, projektledare på avdelningen för kulturutveckling i Region Halland.

SPOK Halland, som drivs av Region Halland i samarbete med Falkenbergs kommun genom Rian designmuseum, har Region Halland som huvudfinansiär. Syftet med denna satsning är att stärka det kreativa näringslivet, bevara och förmedla kunskap, skapa förutsättningar för hållbar utveckling samt främja etablering av industri.

Vad är gestaltad livsmiljö?

Gestaltad livsmiljö, är ett politikområde som Sveriges riksdag beslutat om och refererar till den miljö där vi människor lever och interagerar. Den gestaltade livsmiljön omfattar allt från stadsplanering och arkitektur till landskapsdesign och kulturella uttryck. Det handlar om att skapa och bevara miljöer som främjar människors välbefinnande, kreativitet och hållbarhet, samtidigt som kulturella och historiska aspekter respekteras och lyfts fram. En välskött gestaltad livsmiljö spelar en central roll i att skapa attraktiva och funktionella samhällen och städer som gynnar både människor och miljön.

För mer information om SPOK och deras arbete, besök:

SPOK Halland
Rian designmuseum
SPOK:s officiella webbplats

För ytterligare detaljer om utmärkelsen Årets Strålkastare, vänligen besök denna länk (pressmeddelande från Boverket).