Direkt till innehållet

Invånare i södra Sverige har tyckt till om vården

Publicerad: 2018-07-18 Senast ändrad:

Över sextusen invånare i Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne har fått svara på frågor i en undersökning om vård som genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer och som gjordes inom det samarbete som sker i södra sjukvårdsregionen. Det vill säga Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne.

Framför allt kretsade frågorna kring hur samarbetet i regionerna kan och bör se ut. Bakgrunden är att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar framöver, med bland annat ökande vårdbehov, dyrare behandlingsmetoder och brist på vissa yrkesgrupper. Vid sidan om regioninterna samarbeten och möjligheter som följer med till exempel digitalisering, är ett ändamålsenligt samarbete med närliggande regioner viktigt för hälso- och sjukvården i Hallands utveckling och för Hallands invånare.

Svarsfrekvensen var 74 procent och bland dessa svarade 931 Hallänningar. I jämförelse med övriga regioner har invånarna i Halland högst förtroende för den regionala vården men också högst krav på vad som förväntas av vården.

Läs södra sjukvårdsregionens pressmeddelande och se resultatet för medborgarundersökningen.

Läs mer om samarbetet för bättre vård södra sjukvårdsregionen.

För mer information kontakta:
Patrik Dahlqvist Jönsson, verksamhetchef Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Telefon: 070 320 66 51
E-post: Patrik.Dahlqvist-Jonsson@regionhalland.se