Direkt till innehållet

Mentorskap ska ge stöd och coachning för cheferna

Publicerad: 2023-12-14 Senast ändrad:

Nu har Region Halland lanserat mentorskap för chefer – en satsning som ger chefer möjlighet att stärkas i sitt ledarskap.

Tillsammans med en mentor kan man utvecklas både som människa och chef. Mentorn blir ett bollplank och en samtalspartner som stöttar och coachar i utmaningar och frågeställningar som uppstår i jobbet. De nystartade satsningen är ett av flera verktyg som ska ge chefer goda förutsättningar att leda, organisera, styra och utveckla verksamheten.

Mentorerna är en bred grupp av erfarna ledare och chefer från regionens olika förvaltningar.
– Det finns ett stort engagemang hos dem, en vilja att bidra och dela med sig av erfarenheter och support. Nu hoppas vi att många tar chansen att bli adept och utvecklas som chef!

Se filmen, där Paulin Rubensson, HR-specialist och projektledare, berättar om mentorskap för chefer.