Direkt till innehållet

Besked om vaccinationsdoser till Halland

Publicerad: 2020-12-08 Senast ändrad:

Region Halland har fått preliminärt besked om att det förväntas komma doser med vaccin mot covid-19 för motsvarande 65 000 individer till Halland, från tre olika tillverkare, under januari och februari.

Tilldelningen i Sverige görs genom en regional fördelningsnyckel som baseras på andel av befolkningen som är 70 år och äldre. Tid för tilldelning och mängd är dock fortfarande en osäker faktor:

– Beskedet hjälper oss i den planering som pågår för vaccination, säger regionens vaccinsamordnare Pernilla Wallerstedt. Samtidigt har vi beredskap för att förutsättningarna snabbt kan förändras.

Region Hallands plan för vaccinering mot covid-19 utgår från den vaccinationsplan som finns i pandemiplanen och som nu kan konkretiseras i takt med att vi vet mer om de vaccin som kommer, kvantitet och andra förutsättningar. Vaccinationerna kommer att påbörjas så snart vaccinerna och logistiken kring vaccinationen är på plats.

– Förutom planering för logistik och personal som kan vaccinera, behöver vi kunna vaccinera på ett sätt som är tryggt och säkert ur smittskyddssynpunkt, säger Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland. Jag tycker att vi har kommit precis så långt som är möjligt i vår planering och det känns tryggt att vaccination, även i stor skala, är något vi är vana vid.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare beskrivit vilken prioriteringsordning som gäller för vaccinationerna och som Region Halland kommer att följa. Det innebär att personer som bor på boenden inom kommunal omsorg, personer med hemtjänst och hemsjukvård, personal inom äldreomsorgen och hushållskontakter till personer som har hemtjänst är först ut. Därefter vaccineras patienter över 70 år, riskgrupper samt sjukvårdspersonal. Övriga invånare från 18 år vaccineras under våren.

Under nästa vecka kommer Region Halland att kunna beskriva mer om hur planen ser ut för vaccination mot covid-19 i Halland och vad det innebär.

– Förhoppningen är att vi håller nere smittan genom att fortsätta följa de råd som gäller, samtidigt som skyddet för hela samhället ökar i takt med att vi kan vaccinera, säger smittskyddsläkare Maria Ryberg Mo.