Direkt till innehållet

Stolt team bakom AT-rankingens topplaceringar

Årets rapport om AT-rankingen är återigen glädjande läsning. Liksom förra året ligger Region Halland på både första och andra plats, när AT-läkarna utvärderar vilken som är bästa platsen för AT (allmäntjänstgöring).

Publicerad: 2023-09-05 Senast ändrad:

Sofia Thorin Hjalber, utvecklingschef på Hallands sjukhus, är stolt och glad över Region Hallands topplaceringar:
– Det är en glädjande bekräftelse på att det i hela regionen finns ett stort engagemang och en utbildningsvänlig kultur på Hallands sjukhus kliniker, inom psykiatrin och i närsjukvården.

Möjlighet att påverka sin situation

Ett av skälen till de höga helhetsbetygen, är möjligheten att påverka sin situation. Hela 100 % av AT-läkarna i Varberg upplever att de kan påverka sin arbetssituation, och 88 % i Halmstad. Andra faktorer är att det är högt i tak på arbetsplatsen och att arbetsmiljöproblem och önskemål åtgärdas snabbt. Flera nämner att det finns en stor lyhördhet hos AT-chefen.

Som exempel på hur man kan påverka sin arbetsmiljö nämns att man bjuds in att delta, att ansvarig chef återkopplar med åtgärdsplan kort efter att man påpekat brister eller förbättringsområden. Annat som lyfts är god kollegialiteten, att det finns utrymme för självständighet men också att man aldrig är ensam när man behöver stöd från en kollega.

Ett starkt team runt AT-läkarna

Som framgångsfaktor lyfter Sofia Thorin-Hjalber det långsiktiga arbete där alla kring AT-läkarna synkar sig och samarbetar.
– Det finns ett starkt team med samordnare, AT-chefer, studierektorerna, FoU-avdelningen och klinikansvariga som jobbar tillsammans för ständigt förbättra AT. Andra framgångsfaktorer är klinikernas fokus och engagemang, men självklart även AT-läkarnas egen delaktighet och förbättringsarbete.

– Ett välfungerande team runt AT-läkarna, i form av bra studierektorer och samordnare med fler är jätteviktigt, menar Klara Håkansson, AT/BT-chef i Halmstad. Men det måste också fungera ute på klinikerna så att de känner sig välkomna i det dagliga arbetet, att de får god handledning och stämningen är positiv.

Klara Håkansson, Niyaz Hareni och Isabell Skoglund Forsvid

Niyaz Hareni, avgående AT/BT-chef i Varberg, tycker att rankingen i mångt och mycket speglar kulturen som finns just ute på arbetsplatserna.
– Vi i teamet kan som ledning påverka mycket, men i slutänden är det människorna de möter ute på arbetsplatsen som gör störst skillnad, genom hur de involverar AT-läkaren i den dagliga verksamheten.

Sätter Halland på kartan

– Vi har förmånen att kunna rekrytera helt fantastiska AT-läkare, de är drivna, duktiga och ambitiösa, berättar Niyaz. De som söker AT hos oss vill verkligen hit, och effekten av att vi har så gott rykte här i Halland kommer att märkas på sikt.

Isabell Skoglund Forsvid, AT/BT-samordnare i Varberg, tycker att den fina placeringen sätter Halland på kartan:
– Region Hallands vision Bästa livsplatsen syns och genereras genom att vi jobbar med kvalitet – det är det vi vill skapa för invånarna.

Klara instämmer i att själva platsen Halland är en bonus i sammanhanget:
– Vi uppmuntrar de AT-läkare som flyttar till Halland att också skapa ett socialt sammanhang och en meningsfull fritid, så att de ska vilja stanna här och fortsätta vara våra medarbetare.

Nya medarbetare på ingång

Årets resultat får dock ingen att slå av på takten.
– Det här betyget motiverar oss att bli ännu bättre, menar Isabell. Utöver den löpande kontakten har vi AT-råd fyra gånger om året, då vi pratar med läkarna och fångar upp vad vi kan förbättra.

Nya medarbetare i teamet känns också positivt, tycker Isabelle.
– Jag ser fram emot energin som kommer med nya kollegor. Jana Hartelius, som efterträder Niyaz, har varit AT-studierektor på psykiatrin och kommer in med andra perspektiv. Och Leonora Lami börjar som samordnare i Halmstad – det blir ny energi som kan ta oss till nya höjder!

Om AT-rankingen

AT-rankingen genomförs av SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) som är en yrkesförening inom Sveriges Läkarförbund. Enkäten besvarades av 1881 läkare.

I det sammanvägda betyget hamnar Hallands sjukhus Varberg, Hallands sjukhus Halmstad och Västerviks sjukhus i topp.

I rankingen utvärderas också varje avsnitt som ingår i AT-utbildningen separat: Medicin, kirurgi, psykiatri, allmänmedicin och akutsjukvård. Även här ligger Halland i topp – psykiatrin i Varberg kniper förstaplatsen, och medicinkliniken i Halmstad hamnar på tredje plats. Varberg tar också ledningen inom akutsjukvård, något som dock inte erbjuds på alla orter.

Läs hela rapporten här AT-rankingen 2023