Direkt till innehållet

Nytt stöd ska få fler företag att använda sin energi smartare

Publicerad: 2022-12-02 Senast ändrad:

Energismart är ett tillfälligt stöd för små och medelstora företag i Halland som vill effektivisera sin energianvändning.

Höstens höga energipriser har knappast undgått någon och för många företag har kostnaden för energiförbrukningen höjts markant. Region Halland arbetar bland annat för att stimulera till handlingskraft för en smartare och effektivare energianvändning. Som ett led i detta arbete beslutade regionstyrelsens tillväxtutskott den 1 november att bevilja medel till ett nytt energistöd i form av projektet Energismart som koordineras av organisationen TEK Kompetens.

Snabb hjälp med konkreta tips

Stödet vänder sig till små och medelstora företag i Halland och syftar till att fler företag i Halland får hjälp att skapa en överblick av sin energianvändning och förslag på hur energin kan användas på ett smartare sätt. Intresserade företag kan få upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Förutom kartläggning kan stödet innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark.

Då många företag upplever en osäker framtid med anledning av den rådande energikrisen så har intresset för att effektivisera sin energianvändning aldrig varit så stort som nu. Därför känns det väldigt bra att de halländska företagen under rådande energikris kan få snabb hjälp av experter med att granska sin energianvändning och få konkreta tips på hur de kan minska den här och nu, säger Charlotta Lyding, energistrateg Region Halland.

Anmäl ditt intresse för att ta del av stödet

Energismart – ett energistöd för företag (TEK Kompetenscentrum)

Projektet är en kortare insats fram till slutet av mars som ska docka in i redan befintligt stöd som är mer långsiktigt, till exempel Region Hallands energikartläggningscheckar. Insatsen finansieras av Region Halland genom statliga 1:1 medel med 1,9 miljoner kronor och Region Hallands utvecklingsmedel för regional utveckling med 352 000 kronor. Stödet koordineras av TEK Kompetens och utförs av upphandlade energikonsulter.