Direkt till innehållet

Sprututbytet öppnar fler dagar i Halmstad och stänger i Kungsbacka

Publicerad: 2023-10-05 Senast ändrad:

Den 1 november stänger sprututbytesmottagningen i Kungsbacka. I stället kommer sprututbytet i Halmstad att ha öppet en extra dag.

För att bättre tillgodose efterfrågan och behov väljer Närsjukvården nu att omfördela sina resurser genom att stänga mottagningen i Kungsbacka och öppna ytterligare en mottagningsdag i Halmstad. Sprututbytet har under fem års tid drivits av Närsjukvården Halland och efter utvärdering ser man att behovet i Kungsbacka är mycket lågt. Samtidigt har Halmstad haft ett stort behov, som inte kunnat mötas med nuvarande resurser.

Från 1 november finns det därmed två sprututbytesmottagningar i Region Halland – Halmstad och Varberg. Mottagningarna ligger i anslutning till Vårdcentralen Nyhem och Vårdcentralen Västra Vall. Till sprututbytesmottagningen är personer som är 18 år eller äldre och injicerar droger intravenöst välkomna. På mottagningarna arbetar sjuksköterskor, och på vissa tider även en läkare.

Öppettider från 1 november

Sprututbytet Halmstad:

Tis kl 13-18 och tor 15-18

Sprututbytet Varberg:

Ons kl 13-16

Läs mer om sprututbytet på:

regionhalland.se/sprututbyte