Direkt till innehållet

Charlotte Olsson utsedd till årets studenthandledare

Publicerad: 2018-11-16 Senast ändrad:

Charlotte Olsson, sektionsansvarig sjuksköterska på uppvakningsenheten vid Hallands sjukhus Halmstad, är först ut att vinna Vårdförbundets nya nationella pris ”Årets studenthandledare”. Priset är ett led i att uppmärksamma det personcentrerade handledarskapet som en viktig del av sjuksköterskestudenters utbildning.

– Vi har länge haft en välfungerande arbetsplats. När vi handleder studenter så är vi alltid två som delar på ansvaret för varje student och det är roligt att vårt arbete uppskattas. Mitt mål är alltid att det ska bli så bra som möjligt och att de jag handleder ska utvecklas till att bli trygga sjuksköterskor. För att uppnå det försöker jag anpassa min handledning efter studenternas erfarenhet och kunskap och ge dem utrymme till att prova själva, berättar Charlotte.

Juryns motivering

”Handledaren Charlotte Olsson har varit en professionell förebild som enligt studenten ’med stort hjärta och ett stort tålamod hjälpt mig att utvecklas från en något osäker student till någon som känner sig redo för att börja arbeta som färdig sjuksköterska’. Genom reflektion, personcentrerad handledning och förmåga att koppla ihop yrkets praktiska tillämpning med de mer akademiska bitarna såsom forskning och förbättringsarbete och alltid med patientenssäkerhet och integritet i första hand ses Charlotte som en inspirationskälla för studenter.”

Fakta om priset

Handledare från hela landet har nominerats av Vårdförbundets studentmedlemmar och en jury bestående av representanter från Vårdförbundet Students styrelse och yrkeshandläggare inom Vårdförbundet utsåg därefter Charlotte Olsson till vinnare.