Direkt till innehållet

Kulturverksamheten påverkas av coronaviruset

Publicerad: 2020-03-17 Senast ändrad:

Region Hallands kulturverksamhet påverkas av situationen med coronaviruset. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Hallands riktlinjer.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar löpande vad som gäller för våra planerade arrangemang. Situationen kan förändras och arrangemang och aktiviteter kan komma att ställas in, flyttas fram i tid eller arrangeras på alternativa sätt.

Kulturarrangemang

Aktuell information publiceras på Region Hallands webbplats. Se information om respektive aktivitet i kalendern för kulturarrangemang.

Musik Hallandia

Se också information från Musik Hallandia, då vissa av deras arrangemang blivit inställda av lokal arrangör eller artister.

Läget i Halland

Uppdateringar om coronaviruset och läget i Halland publiceras löpande på Region Hallands webbplats. Klicka här för uppdaterad information och länkar till andra myndigheter.