Direkt till innehållet

Extrautlysning av arbetsstipendier för konstnärer och kulturskapare

Publicerad: 2021-05-27 Senast ändrad:

Region Halland utlyser 15 arbetsstipendier för yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland. Extrautlysningen gör vi med anledning av covid-19-pandemin.

Ansökan kan lämnas in från den 27 maj. Sista ansökningsdag är den 8 juni 2021. Beslut meddelas i slutet av juni. Stipendiet är 25 000 kr.

Stipendierna kan delas ut tack vare att nya medel tillförts.

En skeppsklocka mot blå himmel.

– Stipendierna bidrar till att konstnärer och kulturskapare kan avsätta tid för att fritt skapa konst och kulturhändelser som bidrar till ett rikt och utmanande kulturliv i Halland. Det är viktigt eftersom konst och kultur berikar både våra intellekt och våra sinnen. Den stimulans och de upplevelser som konst och kultur erbjuder bidrar till att förverkliga vår vision om Halland som den bästa livsplatsen, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef Kultur och skola.

Stipendiet är ett allmänt stöd för konstnärlig yrkesverksamhet. Det ska möjliggöra för konstnärer att koncentrera sig på och utveckla sitt konstnärliga arbete. Stipendierna ska därigenom bidra till att professionella kulturskapare kan bo och verka i Halland.

Yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare kan ansöka

Stipendierna kan sökas av yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare som är bosatta och verksamma i Halland. Sökande kan vara verksamma inom alla konstområden: bild, form, dans, teater, musik, litteratur, film, slöjd- och konsthantverk samt serietecknare, ljudkonstnärer, performanceartister, kritiker, översättare, med flera.

En jury behandlar ansökningarna

Kultur i Halland tillsätter en extern jury som tar fram förslag på vilka sökande som ska tilldelas stipendium.

Läs mer och ansök om arbetsstipendium senast den 8 juni