Direkt till innehållet

Patienter får själva styra sin inläggning i ny vårdmodell inom Psykiatrin Halland

Publicerad: 2020-02-25 Senast ändrad:

Den 30 mars inför Psykiatrin Halland en vårdmodell som ger personer med självskadebeteende möjligheten att själva skriva in sig vid den psykiatriska kliniken vid sjukhuset i Varberg.

– Platserna finns för att skapa en säkerhetskänsla hos patienterna. De vet att de alltid kan söka upp oss och höra om det finns plats innan de hamnar i kris. På det här sättet tänker vi att det blir en ökad trygghet och vi kan minska de akuta situationerna för dessa patienter, säger verksamhetschefen för vuxenpsykiatrin heldygnsvård, Magnus Oléni.

Ansvariga för vården upprättar en behandlingsplan i samråd med patienten när hen inte är i kris. Sedan ingår patienten ett kontrakt med avdelningen och får möjlighet att skriva in sig vid behov och ta hjälp av personalen. Patienten kan skriva in sig på avdelningen högst tre nätter, maximalt tre gånger per månad och har tydliga regler att följa under tiden som inläggningen varar.

Införandet av vårdmodellen ses som ett steg i rätt riktning från brukarnas perspektiv. Malin Emanuelsdotter representerar den ideella föreningen Shedo i styrelsen för NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Halland och har egen erfarenhet av att vara under behandling, men också av att ge stöd åt patientgrupper som behandlas för ätstörningar och självskadebeteende.

– Jag kan se stora fördelar med modellen. Den maktstruktur som många brukare upplever i vården suddas ut genom att individens inflytande ökar. Jag tror att den kan hjälpa brukare att våga be om hjälp innan hen gör något destruktivt och jag tror också att många kommer vara positivt inställda, säger hon.

Vårdmodellen införs först i Varberg, där avdelning 22 kommer att ha två platser tillgängliga. Under året är målet att börja även på avdelning 19 i Halmstad.

Brukarstyrd inläggning som fungerar i samarbete mellan öppen- och heldygnsvården i Halland och som redan används bland annat i Region Skåne och Västra Götalandsregionen är sedan länge använd i Nederländerna. Resultaten visar mindre förekomst av självskada och tvångsåtgärder samt en ökning av patienternas delaktighet, självständighet och egenansvar.