Direkt till innehållet

Byggstarten för nya Onsalavägen skjuts upp

Publicerad: 2020-02-27 Senast ändrad:

Trafikverket har överklagat domen från Mark- och miljödomstolen avseende skyddsåtgärder för de skyddade arter som lever i området där vägen planeras att byggas. Det medför att byggstarten för nya Onsalavägen skjuts fram ett år.

Mark- och miljödomstolen har underkänt de skyddsåtgärder som Trafikverket föreslagit för ett antal arter. Eftersom Trafikverket anser att skyddsåtgärderna är tillräckliga för att bibehålla en gynnsam bevarandestatus av dessa arter har Trafikverket överklagat domen till Mark- och miljööverdomstolen.

Eftersom processen gällande artskyddet inte är klar ännu påverkas tidplanen för byggprojektet. Trafikverkets bedömning är att det tar cirka ett år för domstolsprövningen och en dom från Mark- och miljööverdomstolen meddelas våren 2021. Det innebär att byggstarten av nya Onsalavägen kan ske tidigast hösten 2022.

Läs mer om ombyggnaden av väg 940 på Trafikverkets hemsida.