Direkt till innehållet

Kopior på biologiska läkemedel gör att fler får hjälp

Publicerad: 2018-10-08 Senast ändrad:

Maria Nylander i Halmstad har alltid tyckt om att vara aktiv och röra på sig, bland annat som friidrottare och ledare för Friskis&Svettis. Så när den svåra ledgångsreumatismen drabbade henne för snart 30 år sedan blev det en stor omställning – och en sorg. I slutet av 90-talet kom dock nya, så kallade, biologiska läkemedel som hjälpte henne mycket. När patenten nu går ut kommer lika bra kopior, som kostar mindre.

– Det var något av en revolution som förändrade livet för många, också för mig. Utan de biologiska läkemedlen hade jag nog varit mycket mer förstörd i min kropp. Jag har kunnat jobba deltid och leva ett ganska normalt liv tack vare dem och tack vare att jag alltid har rört på mig så mycket jag har kunnat, säger hon.

Patenten går ut

De biologiska läkemedlen gav helt nya möjligheter till behandling för människor med reumatism, psoriasis och olika inflammatoriska sjukdomar i tarmarna. Som många nya läkemedel kostade de stora pengar, men de gav goda effekter.

Nu går flera viktiga patent på biologiska läkemedel ut, och när det företag som en gång tagit fram ett speciellt läkemedel inte längre har patent är andra bolag snabba på att odla fram kopior. När kopiorna, som kallas biosimilarer, kommer ut på marknaden innebär det att patienterna kan få precis lika bra hjälp mot sina sjukdomar, samtidigt som samhällets kostnader kan minskas rejält.

Lika bra effekt

För Marias del har det ännu inte varit aktuellt att byta, men genom Reumatikerförbundet, där hon jobbar med utbildning och rådgivning, har hon haft kontakt med många människor med reumatism som bytt sitt gamla välkända läkemedel mot en biosimilar.

– De flesta har fått precis lika bra effekt av det nya läkemedlet. Många jag talar med tycker också att det är jättebra att kostnaderna minskar, vilket ju gör att fler kan få tillgång till den här fantastiska hjälpen.

Blir man orolig när läkaren säger att hen vill byta ut ett läkemedel som man kanske haft mycket länge och blivit så hjälpt av?

– Det kan naturligtvis skapa oro. Därför är det jätteviktigt att vården ger en saklig och bra information och verkligen lyssnar på patienten. Det är också viktigt att jag som patient har möjlighet att byta tillbaka om det nya läkemedlet inte skulle fungera för mig.

Nya möjligheter

Joakim Holmin är överläkare på medicinkliniken på Hallands sjukhus Halmstad. Han är specialist på gastroenterologi och hepatologi (mag- och tarmkanalens och leverns sjukdomar) och han möter människor med svåra inflammatoriska sjukdomar i tunn-och tjocktarm.

– Det är sjukdomar som sällan är livshotande men som kan vara mycket handikappande och ge kraftiga försämringar av livskvaliteten.

– De biologiska läkemedlen gjorde väldigt stor skillnad när de kom för 20 år sedan. De gav oss helt nya behandlingsmöjligheter, och många patienter blev snabbt symtomfria. De gav en mycket stor förbättring för patienterna och vinster för samhället, eftersom de här sjukdomarna ofta drabbar människor som är mitt i arbetslivet, säger Joakim Holmin.

Information är lika med trygghet

För de allra flesta av Joakim Holmins patienter har biosimilarerna – de nya kopierade biologiska läkemedlen – gett precis lika bra effekt som originalen. Han håller med Maria Nylander om att det är viktigt att ha en bra dialog med patienterna för att de ska känna sig trygga när de byter läkemedel.

– Vi informerar noggrant om vad det innebär. Vi berättar att biosimilaren förväntas ge lika god effekt, men att bytet kan spara stora pengar för vården, resurser som kan göra nytta för andra. Det brukar våra patienter uppskatta.

Samma effekt. Att ge god information och ha en dialog med patienten inför bytet till en ny medicin skapar trygghet och är jätteviktigt, menar Joakim Holmin, överläkare på Hallands sjukhus Halmstad.

En miljard kan sparas på att använda kopiorna

Den myndighet som hanterar prissättning av läkemedel i Sverige, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, beräknar att vi i Sverige skulle kunna spara en miljard kronor per år genom införande av de nya biosimilarer som kommer under 2018 och 2019.

Biologiska läkemedel odlas fram, till skillnad från ”vanliga” läkemedel som sätts samman i kemiska processer.

Biosimilarer är kopior av biologiska läkemedel med samma effekt men är inte helt identiskt uppbyggda. Därför får apoteken enligt lagen inte byta preparat, utan läkaren måste byta till kopian redan när receptet skrivs.

 

Text: Lasse Nyman
Foto: Magnus Andersso