Direkt till innehållet

Starkare röst tillsammans

Nyligen hölls Europaforum i Karlskrona och över 100 personer deltog. Från Halland deltog både politiker, tjänstepersoner från kommun, region och högskola.

Publicerad: 2019-05-21 Senast ändrad:

Forumet är en arena för att lyfta europafrågor i södra Sverige och för att diskutera EU:s betydelse regionalt. Halland är sedan 2017 med i samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden, som ger möjlighet att påverka beslut som tas inom EU och som sedan påverkar utvecklingen i Halland. Det var inom ramen för det samarbetet som mötet arrangerades.

-Det här ger en möjlighet att lära av varandra, över gränserna, och se till andras erfarenheter. Vi får kunskap om EU, om aktuella EU-frågor och det ger ökad förståelse om hur EU-frågor påverkar oss regionalt och lokalt, säger Lena Neinhardt, internationell strateg i Region Halland.

Europaforum samlar politiker, tjänstepersoner, representanter för näringslivet och studenter för att diskutera det europeiska samarbetet och för att dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kontakter.

Nästa års Europaforum kommer att hållas i Halland.