Direkt till innehållet

Inblick på en epidemiavdelning

På Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg finns nu flera epidemiavdelningar där patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19 vårdas. På avdelning 3C i Varberg, där i vanliga fall ortopedisk vård bedrivs, har omställningen gått snabbt.

Publicerad: 2020-04-22 Senast ändrad:

I vanliga fall arbetar Pia Gjelstrup och Lena Winblad som chefer för avdelningar och mottagningar inom ortopedi respektive gynekologi. Nu arbetar de tillsammans som arbetsledande chefer på den nya epidemiavdelningen 3C i Varberg.

– Patienter som har misstänkt eller bekräftad covid-19 och är i behov av vård på sjukhus vårdas på en epidemiavdelning. Om provtagningsresultatet visar att patienten inte har covid-19 flyttas han eller hon till en vanlig vårdavdelning, till exempel en kirurgiavdelning eller medicinavdelning. Om patienten är smittad vårdas patienten vidare på epidemiavdelningen, berättar Pia Gjelstrup.

Om patientens tillstånd skulle försämras med anledning av covid-19 flyttas patienten till en intermediär vårdavdelning där möjlighet finns att ge extra syrgas, så kallad högflödesbehandling. På sjukhuset finns även en intensivvårdsavdelning med tillgång till respiratorvård.

Snabb omställning
På Hallands sjukhus Varberg öppnades först en epidemiavdelning (avdelning 2C). När behovet av vårdplatser för covid-19-patienter ökade fick ytterligare en avdelning ställas om.

– Tack vare ett intensivt arbete tillsammans med våra medarbetare öppnade vi några vårdplatser på epidemiavdelning 3C redan samma dag som sjukhusledningen tog beslut om detta i slutet av mars, berättar Pia Gjelstrup.

Omställningen innebar att vårdpersonalen började vårda en ny patientgrupp. Utbildningsinsatser för olika yrkesgrupper genomfördes och flera medarbetare från andra kliniker blev en del i teamet för att fler ska kunna vårda patienter med covid-19.

– Vi är djupt imponerade av medarbetarnas inställning till omställningen. Trots kort varsel och mycket frågor så ser vi att alla är lösningsfokuserade och vill göra sitt bästa i den situation vi befinner oss i, säger Lena Winblad.

Vårdplats på epidemiavdelning 3C, Hallands sjukhus Varberg.
Undersköterska på epidemiavdelning 3C, Hallands sjukhus Varberg.
Pia Gjelstrup och Lena Winblad, arbetsledande chefer på epidemiavdelning 3C.