Direkt till innehållet

Rekordstort intresse för vaccinering mot säsongsinfluensan

Intresset att vaccinera sig mot säsongsinfluensa har i år varit rekordstort från invånarna i de medicinska riskgrupperna och personer 65 år och äldre - vårdcentralerna har lyckats vaccinera fler invånare än någonsin.

Publicerad: 2020-11-24 Senast ändrad:

Trots att det beställts mycket fler doser än vad som getts de senaste åren så kommer inte alla hallänningar som önskar att kunna vaccineras i år.

Intresset har varit rekordstort för säsongsinfluensavaccineringen bland invånare i de prioriterade grupperna (personer med vissa kroniska sjukdomar och alla över 65 år). Hittills har drygt 50 000 personer i riskgrupp vaccinerats. När samtliga doser förbrukats (65 000) har 30 procent fler i riskgrupp fått vaccin, i jämförelse med förra året.

– Det har inte gått att göra som man brukar men trots det har vårdcentralerna vaccinerat tryggt mitt under en pandemi. Tack vare det har hela den halländska befolkningen ett mycket gott skydd mot influensan i år, säger Maria Löfgren, biträdande smittskyddsläkare.

I år har det varit extra viktigt att vaccinera personer som är 65 år och äldre och personer i medicinsk riskgrupp. Region Halland har gjort en tydlig prioritering, enligt Folkhälsomyndighetens direktiv och prioriterat vaccination för riskgrupper under november månad. Vaccinationen på vårdcentralerna har kunnat genomföras på ett tryggt sätt.

– Det är en stor prestation att på kort tid lyckas vaccinera så många personer. Till följd av att de prioriterade grupperna har fått gå först har vi också lyckats med att inrikta vaccinationen på de som har störst behov i mycket högre utsträckning än tidigare, säger Anders Åkvist, chefläkare i Region Halland.

I dagsläget är vaccindoserna på väg att ta slut, en vaccinbrist som är internationell. Region Halland har gjort stora ansträngningar för att få tag i mer vaccin, men doserna är slut hos tillverkarna.

Planen var att erbjuda icke riskgrupper vaccination från den 1 december men detta är inte längre möjligt utifrån bristen på vaccin. Det vaccin som finns kvar behöver gå till Folkhälsomyndighetens prioriterade grupper, dvs. riskgrupperna.