Direkt till innehållet

CineSyd erbjuder stöd för samarbete mellan biografer och lokala aktörer

Publicerad: 2023-05-23 Senast ändrad:

CineSyd vill stärka samarbetet mellan biografer och lokala aktörer genom en utlysning av stöd för gemensamma evenemang i biografens lokaler.

Biografer och lokala aktörer kan söka stöd för att tillsammans arrangera evenemang i biografens lokaler för att locka nya målgrupper och främja det lokala förenings-, närings- och kulturlivet. Stödet kan användas för olika kostnader såsom reseutgifter, arvoden, lokalhyra, marknadsföring och förtäring. Ansökningar kan göras fram till den 15 september 2023 och belopp upp till 10 000 kr kan sökas.

CineSyd är ett samarbete inom Regionsamverkan Sydsverige och drivs av de sex regionerna Kalmar län, Jönköpings län, Blekinge, Kronoberg, Halland och Skåne. Projektet medfinansieras av Kulturrådet.

För mer information och ansökan, besök Film i Skånes webbplats