Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Utbildningsanställning till specialistsjuksköterska eller barnmorska

Publicerad:

Nu har du möjlighet att söka utbildningsanställning och vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska eller barnmorska samtidigt som du behåller din grundlön.  Vill du veta mer om rekryteringsprocessen och hur det är att arbeta som specialistsjuksköterska eller barnmorska? I tre poddavsnitt utforskar vi vad det verkligen innebär att arbeta inom deras områden....

Hallands sjukhus Jobb och karriär

Normal elförsörjning vid Hallands sjukhus Halmstad efter brand

Publicerad:

Under förmiddagen uppstod en brand i en transformator i en kulvert vid Hallands sjukhus Halmstad. Branden orsakade endast rökutveckling och kunde släckas snabbt, men ledde till strömavbrott på stora delar av sjukhusområdet under ett par timmar. Under den perioden försörjdes sjukhuset av reservkraft. Sjukhusledningen gick upp i ett stabsläge för...

Hallands sjukhus

Brand på sjukhuset i Halmstad släckt

Publicerad:

Räddningstjänsten larmades till sjukhuset vid 11.30 på onsdagen. Då brann det i en kulvert vid akutmottagningen. Branden är nu släckt och röken håller på att vädras ut. Räddningstjänsten undersöker skadornas omfattning. Elledningar som går i kulverten kan ha påverkats. IVA och Röntgen har varit utan ström tillfälligt, men drivs nu...

Hallands sjukhus

Carina Jakobsson är Årets bröstsjuksköterska

Publicerad:

Årets Bröstsjuksköterska nomineras varje år av patienterna och vinnaren utses av Bröstcancerförbundet. I år går priset till Carina Jakobsson, specialistsjuksköterska på onkologimottagningen på sjukhuset i Varberg. Carina Jakobsson, Årets bröstsjuksköterska 2023. Foto: Marie Hidvi - Vi är så glada och stolta över vår kollega! säger Hanna Simonsson, avdelningschef på onkologimottagningen...

Hallands sjukhus Hälsa och vård Jobb och karriär

Niyaz Hareni vann priset Läkare som leder

Publicerad:

Varje år delar Sveriges läkarförbund ut hederspriset ”Läkare som leder”, för att uppmärksamma och uppmuntra gott ledarskap bland kolleger. 2023 års pristagare är Niyaz Hareni, Specialistläkare i ortopedi och överläkare/verksamhetschef på ortopedkliniken på Hallands sjukhus. Foto: Björn Qvarfordt Har satt Varberg på kartan inom AT Motiveringen till priset lyder: "Med...

Hallands sjukhus Hälsa och vård Jobb och karriär

Hallands sjukhus satsar för att stärka slutenvården

Publicerad:

Hallands sjukhus inför ett tillfälligt bonussystem för sjuksköterskor som arbetar på akutsjukhusens vårdavdelningar i Varberg och Halmstad. Detta för att bromsa personalomsättningen och bygga erfarna arbetslag som gagnar både patienter och medarbetare. – Generellt har det funnits ett stort stöd och förståelse för att minska hyrbemanning, men nu ser vi...

Hallands sjukhus Hälsa och vård Jobb och karriär

Läkemedelsproduktion - för tid, pengar och patientsäkerhet

Publicerad:

Lisa Valfridsson, avdelningschef på Läkemedelsproduktion. Avdelningen Läkemedelsproduktion har varit i gång i två år. Efter framgångarna med dosförpackade läkemedel till vårdavdelningarna, ligger nu stort fokus på tillverkning av antibiotikasprutor och cytostatika. När Läkemedelsproduktion startade 2021 inleddes pilotdriften av slutenvårdsdos som en del i projektet PIL (Patientindividuell läkemedelsförsörjning). I praktiken innebar...

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Utveckling och tillväxt

Vårdpraktik i Halland tredje bäst i landet

Publicerad:

Praktiktiden i vården, eller som den också kallas - verksamhetsförlagd utbildning - för sjuksköterskestuderande vid Region Hallands vårdenheter rankas som tredje bäst i landet. Så ser resultatet ut när studenterna själva sätter betyg, enligt en rapport från Vårdförbundet Student. När studenter på Sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan i Halmstad ska översätta sina...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård Jobb och karriär Psykiatri Vårdcentral

Intern utredning visar på stora brister i inseminationsverksamhet

Publicerad:

En intern utredning kring den tidigare inseminationsverksamheten på Länssjukhuset i Halmstad pekar på brister i kontroll, uppföljning och efterlevnad av då aktuell lagstiftning. Rapporten föreslår åtgärder, däribland att en Lex Maria-anmälan görs utifrån fynden som nu presenteras. Från 1970-talet till 1996 bedrevs verksamhet med givarinsemination vid dåvarande Länssjukhuset i Halmstad....

Hallands sjukhus Hälso- och sjukvård

Ny podd om livet som undersköterska

Publicerad:

Zekiye Sürer är undersköterska på Hallands sjukhus Varberg. Nu lanserar hon tillsammans med kollegor ett nytt tema i Hallands sjukhus podd - om livet som undersköterska. Syftet är att få fler att söka sig till yrket. Två helt nya avsnitt ligger nu ute, men Hallands sjukhus podd fanns redan tidigare....

Hallands sjukhus Jobb och karriär

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossnings- och mödrahälsovården i Halland

Publicerad:

Nio av tio kvinnor som födde barn i Halland kände sig trygga med vården under förlossningen och lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar SKR:s Graviditetsenkät för 2022 som nära 160 000 kvinnor i landet svarat på. Av...

Ambulanssjukvård Hallands sjukhus Hälsa och vård Hälso- och sjukvård

Detaljplaneförslag för Hallands sjukhus Halmstad skickas på samråd

Publicerad:

På tisdagen beslutade kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott i Halmstads kommun att skicka detaljplanen för sjukhusområdet på samråd. Det nya planförslaget har som mål att skapa förutsättningar för en långsiktig utveckling av Hallands sjukhus Halmstad. Planförslaget anpassas samtidigt till närliggande bebyggelse och hänsyn tas till både kulturmiljövärden och vattenskydd i området. Samrådsskedet är...

Hallands sjukhus

Säker vård – alltid inom räckhåll

Publicerad:

På Utvecklingsavdelningen på Hallands sjukhus jobbar man med uppdraget att förbättra vardagen både för personal och patienter. Tillsammans med medarbetare från verksamheterna har de tagit fram Säker vård; en handbok i fickformat för sjuksköterskor och undersköterskor som är ett stöd i det patientnära arbetet och vid dokumentation.

Hallands sjukhus Jobb och karriär

Halland i topp i årets AT-ranking

Publicerad:

De läkare som genomför sin allmäntjänstgöring (AT) i Halland är mest nöjda i hela landet! Hallands sjukhus Varberg och Halmstad hamnar på första respektive andra plats i Sveriges Yngre läkares förenings årliga ranking. Sveriges Yngre läkares förening (SYLF) genomför årligen en ranking bland AT-läkarna där dessa får betygsätta sin nuvarande...

Hallands sjukhus Jobb och karriär