Direkt till innehållet

Lyckade knäprotesoperationer ger sjukhuset i Halmstad topplacering

Publicerad: 2023-10-11 Senast ändrad:

Hallands sjukhus Halmstad toppar listan vad gäller låg revisionsrisk inom fem år vid knäprotesoperationer. Den som blir opererad med knäprotes där, löper alltså lägst risk i landet för omoperation de närmsta fem åren.

– Vi är väldigt stolta och glada, för oss är det här en stor sak! säger Bengt Anderhall, överläkare på ortopedikliniken i Halmstad. Resultatet visar att vi med hjälp av målinriktat arbete har lyckats med projektet.

För bakom topplaceringen ligger medvetet och strategiskt förbättringsarbete. Allt från förberedelserna inför operation, detaljer kring och under själva operationen till omhändertagandet på vårdavdelning och vidare kontakt med primärvården har noga utformats och utvärderas kontinuerligt.

Optimalt förberedd

– Vi har på ortopeden under lång tid jobbat med att utveckla kedjan runt knäprotesförloppet, och försökt vrida alla detaljer till förbättring. När en ny patient kommer startar vi direkt hela batteriet av skeenden. Vi är noga med att varje patient ska vara optimalt förberedd och informerad om hela resan från första kontakt på mottagningen, till färdigt slutresultat några månader efter operationen.

Årligen genomförs det cirka 200 knäprotesoperationer på sjukhuset i Halmstad. Patienterna är vanligtvis äldre, med en liten majoritet för kvinnor med normal vikt eller en lätt övervikt. Den vanligaste orsaken till att man opereras med knäprotes är nedbrytning av ledbrosket, det vill säga artros.
– 80-90 procent av de opererade blir nöjda eller mycket nöjda, berättar Bengt Anderhall, om man ser till hur patienterna själva uppskattar resultatet bara ett år efter knäprotesoperationen.

Tydlig ansvarsfördelning

I den välfungerande vårdkedjan arbetar många professioner och olika aktörer är involverade i flödet. Framgångsfaktorn är att alla, inklusive patienterna, är väl insatta i hur processen löper och förberedda på sin del, menar Bengt Anderhall:
– Det ger en tydlig ansvarsfördelning och även större delaktighet hos patienterna.

Den senaste rapporten där sjukhuset i Halmstad nu ligger i topp gäller 2018 -2022. I Halland utförs knäprotesoperationer även på sjukhuset i Varberg, men rapporten utgår från de enskilda klinikernas resultat.
– Vi har märkt under de senaste åren att vi har ett gott rykte, vi får förfrågningar även från långväga patienter. Men vårt primära uppdrag är självklart att finnas till hands för våra halländska invånare.

Om Svenska Ledprotesregistret

Alla patienter blir inrapporterade till Svenska Ledprotesregistret som registrerar alla höft- och knäprotesoperationer som utförs i Sverige.

Registret är en sammanslagning av tidigare Svenska Knäprotesregistret och Svenska Höftprotesregistret. Svenska Knäprotesregistret startade redan 1975, vilket gör det till ett av världens äldsta vårdnära kvalitetsregister.

I registret noteras vilka orsaker som föreligger operationer. Orsaker till omoperationer kan vara infektioner, lossning eller instabilitet – saker som alltså mindre sannolikt inträffar inom fem år, om man opereras på Hallands sjukhus Halmstad.