Direkt till innehållet

Kvinnor är fortsatt nöjda med förlossnings- och mödrahälsovården i Halland

Publicerad: 2023-06-14 Senast ändrad:

Nio av tio kvinnor som födde barn i Halland kände sig trygga med vården under förlossningen och lika många skulle rekommendera sin mödrahälsovård och förlossningsvård till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Det visar SKR:s Graviditetsenkät för 2022 som nära 160 000 kvinnor i landet svarat på.

Av de kvinnor som fött barn i Halland under 2022 uppger 92 % att de kände sig trygga med vården under förlossningen. Det placerar Halland på topp tre listan tillsammans med Jönköping och Gotland. Graviditetsenkäten visar även att Halland ligger på plats tre i landet när det gäller att tillgodose den födande kvinnans behov under graviditet, förlossning och tiden efter förlossning (Halland 73 % och riket 63 %).

– Gravida och nyförlösta kvinnors synpunkter på vården är ett viktigt underlag för att kunna fortsätta förbättringsarbetet för kvinnors hälsa. Samtidigt som kompetensförsörjningen är en utmaning, precis som i många andra regioner, så är vi trygga med att vi har en god och säker vård i Halland både före, under och efter graviditeten, säger Katarina Sibelius, verksamhetschef kvinnohälsovården.

Även om den halländska vården får höga betyg från gravida kvinnor så finns det också förbättringsområden. Det är främst kopplat till eftervården så som att information om återhämtning efter förlossning behöver förbättras. Det behöver också bli tydligare vart kvinnor med fysiska besvär efter förlossning ska vända sig.

Om Graviditetsenkäten

Sedan december 2020 erbjuds gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige att svara på Graviditetsenkäten. Syftet är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård för kvinnor som är trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten.