Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 25 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2019. Boka in dagen redan nu! ​Halland  står  inför  flera  samhällsutmaningar som är såväl globala som lokala. Under dagen kommer vi  att  lägga  särskilt  fokus  på  de  samhällsutmaningar  som  handlar  om  psykisk hälsa och klimatet. Hur kan vi stärka den psykiska hälsan i...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

VIAkub testar digitala tekniker och nya samverkansformer

Publicerad:

Hur kan digitala tekniker och nya samverkansformer ta din verksamhet längre? Ta reda på det genom att testa en ny arena för företag och organisationer, inom kultur, besöksnäring och utbildning. Region Halland bjuder in för att vid två tillfällen ge möjlighet att testa en innovativ arena som samlar ett 60-tal små och medelstora halländska företag och organisationer. Här får din...

Kultur Utveckling och tillväxt

Nu lanserar vi Musik Hallandia

Publicerad:

Region Hallands väletablerade musikinstitution byter namn och kostym och lanseras nu under det nya varumärket Musik Hallandia. Musik Hallandia ska erbjuda de halländska musikarrangörerna hjälp och stöd samt skapa unika musikupplevelser för publiken. Musik Hallandia är en musikplattform helägd av Region Halland med målet att vara hela Hallands grund för musik. Genom goda samarbeten med arrangörer arbetar Musik Hallandia för...

Kultur Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Unik satsning för minskad energianvändning i halländska företag

Publicerad:

I Halland kan små och medelstora företag söka stöd till energikartläggningar, vilket kan ge stora vinster. De nationella medel som tidigare utgått från Energimyndigheten drogs in i april, men Regionstyrelsens Tillväxtutskott i Halland tog nyligen ett beslut som gör länet unikt; halländska företag erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd till energikartläggningar. - Energikartläggningar kan ge vinster för våra halländska företag, men bidrar...

Utveckling och tillväxt

Påverka framtidens kollektivtrafik

Publicerad:

Nu har du som hallänning och andra som reser till och från Halland, möjlighet att svara på en digital enkät om kollektivtrafiken och hur den kan bli bättre. -Jag hoppas att många tar chansen att tycka till. Invånarnas synpunkter är viktiga när vi ska utveckla kollektivtrafiken så att den skapar mesta möjliga nytta på både kort och lång sikt, säger...

Utveckling och tillväxt

Hallands första dansläger för personer med Parkinson

Publicerad:

För första gången i Halland arrangeras 17–19 juni ett dansläger för personer med Parkinson. Några av Sveriges främsta danspedagoger med specialutbildning kring anpassad dans bjuder upp till jazz, modernt, balett och dansterapi. Dans och balansträning för personer med speciella behov står i fokus för vårt utvecklingsarbete på området kultur och hälsa, som ett led i implementeringsarbetet kring kultur och hälsa...

Hälsa och vård Kultur Utveckling och tillväxt

Elbussar ska börja rulla i halländska kommuner

Publicerad:

Hallandstrafiken har genomfört en upphandling av busstrafiken i Laholm, Hylte, Halmstad, Falkenberg och Varberg och tioåriga avtal har tecknats med vinnande operatörer. Grundkravet i upphandlingen är att bussar i linjetrafik ska drivas med 100 procent fossilfritt bränsle. Dessutom innehåller upphandlingen en option att driva 25 procent av stadsbusstrafiken i respektive kommun med helelektrifierade bussar. Bussarna ska laddas på bussdepån mellan...

Utveckling och tillväxt

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Publicerad:

Fem sydsvenska regioner har tecknat ett samverkansavtal med IP Only. Avtalet behövs för att kunna uppnå de nationella bredbandsmålen, skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt och ge förutsättningar för alla 2,4 miljoner invånare i regionerna att få en jämlik samhällsservice. Osäkerheten på bredbandsmarknaden har ökat det senaste året. Tillväxttakten för nya fiberanslutningar har bromsats in i Sydsverige och utbyggnaden av...

Utveckling och tillväxt

Ny webbplats för vuxenutbildningar i Halland

Publicerad:

-Webbplatsen ger oss en överblick över det regionala utbudet av yrkesinriktad vuxenutbildning i Halland som vi inte haft tidigare, säger Maria Woxius Jönsson, enhetschef Halmstad Lärcentrum. Webbplatsen ger kommungemensam information gällande yrkesinriktad komvuxutbildning och övergripande information om yrkeshögskoleutbildningar och folkhögskoleutbildningar. Informationen riktar sig både till hallänningar som vill ta nästa steg i livet och till personer som håller vägledande samtal....

Jobb och karriär Utveckling och tillväxt

Starkare röst tillsammans

Publicerad:

Forumet är en arena för att lyfta europafrågor i södra Sverige och för att diskutera EU:s betydelse regionalt. Halland är sedan 2017 med i samarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden, som ger möjlighet att påverka beslut som tas inom EU och som sedan påverkar utvecklingen i Halland. Det var inom ramen för det samarbetet som mötet arrangerades. -Det här ger...

Utveckling och tillväxt

Halland bäst i landet - flest invånare i arbete

Publicerad:

–Det här är glädjande, vår målsättning är att ligga bland de tre bästa regionerna i Sverige och nu toppar vi och har ökat andelen hallänningar i arbete från 2016, då vi låg på 82.5 procent, säger Helene Andersson (C), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland. Förklaring till hög sysselsättning Någon enkel förklaring till Hallands höga förvärvsfrekvens finns inte men att Halland...

Jobb och karriär Utveckling och tillväxt

Hallands framtida rekryteringsbehov – ny samlad bild

Publicerad:

-Yrken med störst rekryteringsbehov i Halland fram till 2025 är undersköterskor, butiksäljare, lärare och barnskötare, säger Pernilla Isaksson, strateg för kompetensförsörjning på Region Halland. De nya prognoserna kan användas av aktörer som arbetar för att arbetsgivare ska hitta den kompetens de behöver, det kan bland annat handla om ett underlag för planering av utbildningsutbud. Tillgång till rätt kompetens är avgörande...

Utveckling och tillväxt

Hur mår vi i Halland?

Publicerad:

Våren 2018 genomförde Region Halland, i samverkan med Folkhälsomyndigheten och SCB, enkätundersökningen Hälsa på lika villkor i syfte att följa befolkningens hälsoutveckling över tid och för att finna förbättringsområden i arbetet med en god och jämlik hälsa. Enkätundersökningens resultat presenteras nu i kartläggningen ”Så mår vi i Halland”. Den är ett viktigt kunskapsunderlag för att kunna göra välgrundade prioriteringar av insatser för att stärka befolkningens hälsa....

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Goda möjligheter att få fler hallänningar att cykla

Publicerad:

Aldrig tidigare har Region Halland undersökt hur stor potential det finns för cykling, till och från hemmet och arbetsplatsen, men nu finns en tydlig bild på vilka vägar och var i länet det finns potential att cykelpendla. Den största potentialen finns i de större tätorterna i Halland, men studien visar att det finns potential även på mindre orter. Om cykelpotentialstudien...

Utveckling och tillväxt

Halland – snabbast fiberutbyggnad i Sverige 2018

Publicerad:

Halland är det län där bredbandsutbyggnaden går snabbast. Nu har 79 procent av de halländska hushållen en fast fiberanslutning och fibernätet är utbyggt i nästan hela Halland. Allt fler hallänningar kan utnyttja digitala samhällstjänster. Post- och Telestyrelsens Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018 presenterades under torsdagen. Den visar att 77 procent av Sveriges hushåll hade en fast fiberanslutning med kapaciteten 100mbit/s i...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Halland fortsätter att växa i snabb takt

Publicerad:

Förra året ökade antalet invånare i länet med 4 527 personer, vilket är något mer än föregående år. Procentuellt innebär det att Halland hade den tredje största folkökningen i landet 2018, efter Stockholms län och Uppsala län. Hallands befolkning uppgick till 329 352 invånare den 31 december 2018. Under året blev Halmstad den 18:e kommunen i Sverige att passera 100 000 invånare....

Utveckling och tillväxt

Praktikplats i Bryssel

Publicerad:

I höst har du som är student, eller just har avslutat dina studier, chans att göra praktik i Bryssel, i hjärtat av EU. Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under höstterminen 2019 får en student chans att göra praktik vid Brysselkontoret som...

Utveckling och tillväxt

Välkommen till Europaforum - om Framtidens Europa

Publicerad:

Den 16 maj arrangeras årets Europaforum. Här samlas politiker, tjänstepersoner, studenter och representanter från näringslivet för att diskutera det europeiska samarbetet och för att dela erfarenheter, utbyta kunskaper och knyta kontakter. Temat för årets konferens är Framtidens Europa. Europaforum arrangeras inom ramen för Småland, Blekinge och Hallands gemensamma Brysselarbete. I år är Region Blekinge arrangör för Europaforum som genomförs den...

Utveckling och tillväxt

Hur jämställt och jämlikt är Halland?

Publicerad:

För att synliggöra hallänningarnas liv och livsvillkor utifrån jämställdhet och jämlikhet under hela livet, har analysen ”Från vaggan till graven” tagits fram. Resultatet går att ta del av i ett mer lättillgängligt format under konceptet ”Jämnt ska vara jämt”. Här finns texter, filmer, illustrationer och material som kan användas i fortsatta diskussioner. – I Halland ligger vi i topp inom många områden, men...

Utveckling och tillväxt

Tillsammans mot ”Halland – bästa livsplatsen 2035”

Publicerad:

Under två dagar har halländska företagare, politiker och tjänstemän pratat om hur vi tillsammans gör Halland till den bästa livsplatsen. Arbetet med att ta fram en ny plan för utvecklingen av Halland har startat. Framöver väntar många spännande samtal om framtidens Halland. ”Halland bästa livsplatsen" är ett strategidokument som beskriver hur vi i Halland tillsammans utvecklar vårt län. Här beskrivs...

Utveckling och tillväxt

Samtal om Hallands framtid

Publicerad:

Vi behöver hjälpas åt med att förstå vad Halland – bästa livsplatsen 2035 innebär. Under våren 2019 startar en serie samtalstillfällen i olika former och i olika sammanhang. Vi välkomnar till samtal om Hallands framtid, som ska hjälpa oss ta fram den regionala utvecklingsstrategi som blir vår gemensamma färdriktning. De vägval vi gör idag kommer att påverka var vi hamnar...

Utveckling och tillväxt

Regionens förlängda arm i Bryssel besökte Halland

Publicerad:

I måndags besökte medarbetare från Brysselkontoret Halmstad för att diskutera frågor som är extra viktiga för Halland ur ett europeiskt perspektiv. Inom EU tas många beslut som påverkar utvecklingen i Halland. Brysselkontoret är Hallands förlängda arm inom EU. – Det arbete som representanterna på Brysselkontoret gör tillsammans med oss är viktigt för Hallands utveckling, säger Lena Neinhardt, internationell strateg på Region...

Utveckling och tillväxt

Nya villkor för resande över länsgränser

Publicerad:

Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska länen enats om nya villkor för den gränsöverskridande kollektivtrafiken, "Sydtaxan 2.0". Det nya avtalet innebär att det blir enklare och smidigare att resa över länsgräns i Sydsverige, såväl för pendlare som för fritidsresenärer. All gränsöverskridande trafik omfattas av Sydtaxan 2.0 och ett antal olika biljetter och villkor blir gemensamma i hela geografin. En...

Jobb och karriär Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Tillsammans mot morgondagens Halland!

Publicerad:

Framtidens Halland – hur blir det? Vilka utmaningar och möjligheter står vi inför? Den 26 oktober arrangerade Region Halland för fjärde året ”Hur går det för Halland?” – ett strategiskt forum med framtiden i fokus. 210 personer bidrog tillsammans med en palett av perspektiv från såväl ideell och offentlig sektor som från näringslivet. Lena Teveldal, verksamhetsansvarig på Riksteatern, summerade dagen...

Utveckling och tillväxt

Region Halland deltar i ny nationell jämställdhetssatsning

Publicerad:

Region Halland är en av sex regioner som valts ut att delta i satsningen på Modellregioner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler regioner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service. Modellregioner är en ny nationell satsning på regionernas jämställdhetsarbete. De sex utvalda deltagarna utvecklar sitt...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt

Nästa steg mot persontrafik på Markarydsbanan

Publicerad:

Markarydsbanan har under senare år haft en ringa betydelse i järnvägsnätet.  Men visionen om banan som ett attraktivt val för pendlaren och som en förbindelse mellan västra och östra Sverige, är stark i regioner och kommuner. Nu tas nästa steg i arbetet med att starta persontrafik mellan Halmstad och Hässleholm. 2017 kom regionerna Halland, Skåne och Kronoberg överens om att arbeta...

Utveckling och tillväxt

Regionala satsningar för framgångsrik halländsk export

Publicerad:

Det går bra för halländska exportföretag och det är viktigt för tillväxten i länet. Regionala satsningar ska ge exporterande företag extra vind i seglen. I torsdags invigdes plattformen Exportcentrum Halland och succén Exportprogrammet laddar för ett nytt programår. Trenden är positiv för halländska exporterande företag. Under 2017 ökade exporten i Halland med 10 procent och totalt exporterade de halländska företagen...

Utveckling och tillväxt

Halland ansöker om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committe

Publicerad:

I Halland är vi övertygade om att samarbeten bidrar till Hallands utveckling. Tillsammans med andra svenska och utländska regioner jobbar vi för att skapa möjligheter och lösa gemensamma utmaningar. Regionstyrelsen i Region Halland och de halländska kommunerna har beslutat sig för att ansöka om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committe, ett politiskt samarbete inom det geografiska området Skåne och...

Utveckling och tillväxt

Vad sägs om en praktikplats i Bryssel – i hjärtat av EU?

Publicerad:

Under vårterminen 2019 får en student chans att göra praktik vid Brysselkontoret som en integrerad del av studierna. Inom EU fattas många beslut som påverkar utvecklingen i Småland, Blekinge och Halland. Kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden är regionens förlängda arm i Bryssel. Under vårterminen 2019 får en student chans att göra praktik här som en integrerad del av studierna. Under...

Utveckling och tillväxt

Lyckad test av biobaserade matlådor

Publicerad:

Matlådor av biobaserat material har testats på restaurang Siv på sjukhuset i Varberg. – Matlådorna fick ett varmt välkomnande både av restaurangens personal och alla som provade dem, säger Malin Emmot projektledare på The Loop Factory. Projektet, där Region Halland är projektägare, har som mål att få fram minst två engångsprodukter i biobaserat material som kan ersätta produkter tillverkade av...

Utveckling och tillväxt

Forskare utvärderar stor skolsatsning

Publicerad:

Runt om i skolor och förskolor pågår nu arbete med en ny metod – Välmående ger resultat. I korthet går den ut på att arbeta med skolans personal och ge dem nya verktyg och tankesätt med syftet att få eleverna att må och lyckas bättre i skolan. Men vad har satsningen inneburit, och hur kan den utvecklas? Det ska en...

Utveckling och tillväxt

Mentorsprogram ger kunskap och vänskap

Publicerad:

De skrattar mycket när de träffas – mentorerna och ungdomarna i mentorsprogrammet Näktergalen. Samtidigt lär de sig mycket om varandra och om världen. Och trots att de bara har varit i Sverige några år kan Rabi, Janagha och Sabereh prata om allt möjligt på svenska – om sorg och glädje, besvikelser och framtidsdrömmar. Alla tre har sina rötter i Afghanistan....

Utveckling och tillväxt

Hur går det för Halland?

Publicerad:

Den 26 oktober arrangerar Region Halland den årliga konferensen ”Hur går det för Halland? – strategiskt forum 2018” Vilka kunskaper och kompetenser kommer vi att behöva i framtiden? Hur kommer morgondagens innovationer att se ut? Hur jämställda och jämlika är vi i Halland och hur utvecklas Halland? Dessa och fler intressanta frågor kommer att stå i fokus under dagen. Dagen...

Utveckling och tillväxt

Idéer om framtidens vård möter vardagen

Publicerad:

En mötesplats för idéer och människor, där innovationer för framtiden får gnuggas mot vardagen i vård och omsorg. Så skulle man kunna beskriva Hälsoteknikcentrum Halland – en miljö där människor med vitt skilda kompetenser och erfarenheter strålar samman och där det är högt i tak för kreativitet och nya tankar. En av många satsningar är Testmiljö Halland. Sedan snart två...

Utveckling och tillväxt

Examensarbeten inom gröna näringar prisas

Publicerad:

Metoder för att kartlägga ekosystemtjänster i urban miljö, odling av mat i svåra miljöer med hjälp av förnybara energikällor, en digital plattform som kan minska matsvinn… Ja, det spände över ett brett område när Arena Grön Tillväxt delade ut pris till årets bästa examensarbete inom området innovation inom gröna näringar. Tre vinnare får diplom och 10 000 kr från Region...

Utveckling och tillväxt

Region Halland kör elbilsrallyt i helgen!

Publicerad:

I helgen kommer Nordens största elbilsrally till Halland och politikerna Mikaela Waltersson (M) och Per Stané Persson (S) kör för team Region Halland. Målet med tävlingen är inte att komma först utan att slå ett slag för fossilfri biltrafik. Starten för den första etappen som körs av Per Stané Persson går vid lunchtid i Helsingborg och når målet vid 16-tiden...

Utveckling och tillväxt

Europaforum om viktiga förändringar inom EU

Publicerad:

Den 9 maj samlades 135 personer i Alvesta för att delta i Europaforum Småland Blekinge Halland och diskutera samarbetsfrågor Det europeiska samarbetet står inför förändrade förutsättningar och vid dagens forum togs aktuella frågor upp i lokalt, regionalt och europeiskt perspektiv. Medverkade gjorde politiker, näringslivsrepresentanter, forskare och sakkunniga. Europaforum arrangeras av Småland Blekinge Halland South Swedens medlemsorganisationer. Som värdar för 2018...

Utveckling och tillväxt

Region Halland satsar på publika laddstationer

Publicerad:

- Äntligen tar Region Hallands arbete med utbyggnad av laddinfrastruktur fart. Vi hoppas att det kan bidra till att fler ser elbilen som ett möjligt transportmedel i Halland, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Igår tog Region Halland beslut om att i samverkan med Varbergs Energi sätta upp minst fem laddare för elbilar vid Vårdcentralen i Tvååker och...

Utveckling och tillväxt

Kultur och kreativitet ger sammanhang

Publicerad:

– Kulturhuset har fått mig att pröva saker jag aldrig skulle ha vågat annars. – Jag har fått nya vänner och ett sammanhang där jag kan vara mig själv och odla min kreativitet, utan en massa krav. Deltagarna berättar med värme och glädje om vad Dramalogens Kulturhus har betytt för dem, hur verksamheten och gemenskapen har fått dem att må...

Utveckling och tillväxt

Bättre stöd för idéer om ett bättre samhälle

Publicerad:

Utanförskap och segregation, klyftor mellan stad och land, miljöproblem... Listan över de utmaningar vi har i Halland och Sverige kan göras lång. Samtidigt finns det många människor och företag som har tankar om hur utmaningarna skulle kunna mötas på nya sätt. Nu ska de få ett bättre stöd för att utveckla sina idéer. CooCreate heter en ny, halländsk satsning på...

Utveckling och tillväxt

Snabb fiberutbyggnad i Halland under 2017

Publicerad:

71 procent av hushållen i Halland hade tillgång till fiberbredband i oktober 2017, vilket är en ökning med 10 procentenheter jämfört med år 2016. Det ger Halland en tredjeplats i Sverige vad gäller ökningstakt. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017. Men fortfarande är det en bit kvar till målet om att 90 procent i länet ska...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Satsning på 21 miljoner ska göra sjukvården mer digital

Publicerad:

Digga Halland, ett halländskt samverkansprojekt för att öka den digitala kompetensen inom vård- och omsorgssektorn, får 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna står bakom den gemensamma ansökan som Strukturfondspartnerskapet i Västsverige nu beviljat. – Projektet är ett fantastiskt exempel på vad vi kan uppnå med samverkan mellan Hallands kommuner, Region Halland...

Demokrati och politik Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Företagscheck hjälpte Lisas menskopp in på USA-marknaden

Publicerad:

– Det här är den näst bästa uppfinningen efter hjulet! Med en menskopp vill Lisa Perby i Halmstad göra livet enklare för kvinnor de där dagarna i varje månad som kan vara så jobbiga. Och i fattiga länder kan den lilla silikonprylen bokstavligt talat rädda livet på unga flickor. Många kvinnor vittnar nästan euforiskt på sociala medier om vilken revolutionerande...

Utveckling och tillväxt

Västra Skandinavien – en blivande attraktiv megaregion

Publicerad:

För två år sen ingick Region Halland ett partnerskap tillsammans med bland annat Oslo, Västra Götaland och Skåne om att låta OECD analysera området som sträcker sig från Oslo i norr till Malmö/Köpenhamn i söder – Västra Skandinavien. Den 15 mars var OECD:s representanter på Svenska Mässan i Göteborg och presenterade slutrapporten The Megaregion of Western Scandinavia 2018. Megaregion -...

Utveckling och tillväxt

Framsteg samlade Mat-Halland

Publicerad:

Arbetet med det halländska Livsmedelsprogrammet går vidare. Under onsdagseftermiddagen samlades ett 70-tal engagerade krögare, matproducenter, tjänstemän och politiker till inspiration och lagarbete på Tjolöholms slott. Samtalet handlade om de framsteg som redan gjorts och om hur utvecklingen av Halland som matregion ska gå vidare. Matprat i slottsmiljö. Ett 70-tal representanter för olika delar av den halländska mat- och besöksnäringen samlades...

Demokrati och politik Utveckling och tillväxt

Forskningen i fokus under 2018

Publicerad:

Region Halland har fastställt en plan för hur det fortsatta samarbetet med BWPO, Brigham and Women’s Physician Organization, ska se ut under 2018. Arbetet är uppdelat i tre delar – forskning, utbildning och support – där huvudfokus under året är på forskning. Region Hallands tecknade 2016 ett treårigt avtal med BWPO med syftet att utveckla och implementera nya processer för...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Hej Halland! Hur mår vi?

Publicerad:

I dagarna får 16 000 hallänningar en enkät med frågor om den egna hälsan. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland genomför i samverkan med Folkhälsomyndigheten. Genom enkäten får Region Halland en bild av hur hallänningarna mår och hur hälsoläget förändras över åren. Undersökningen har genomförts sedan 2004 och i år är det...

Hälsa och vård Utveckling och tillväxt

Utbildning för kommunala tjänstepersoner om kulturella och kreativa näringar

Publicerad:

En ny utbildning inom KKN-området för intresserade kommuner kommer att arrangeras i samarbete med fyra av regionerna i Regionsamverkan Syd: Halland, Kronoberg, Skåne och Kalmar län. Utbildningen äger rum under 2018-2019 och riktar sig till kultur-, näringslivs- och/eller turistchefer i södra Sveriges kommuner. Ämnet är utveckling av kulturella kreativa näringar. Planeringen av utbildningens innehåll och form utformas av ett programråd...

Kultur Utveckling och tillväxt

Vi blev 4 492 fler hallänningar i fjol

Publicerad:

Befolkningsökningen har mattats av något jämfört med föregående år då ökningen var den historiskt sett högsta sedan 1970-talet. Den 31 december 2017 uppgick Hallands befolkning till 324 825. Det är i huvudsak invandring som ligger bakom folkmängdsökningen i Halland. Invandringen svarade för 54 procent av länets totala folkökning, men det finns variationer bland de halländska kommunerna. Kungsbacka, till exempel, avviker...

Utveckling och tillväxt

Digitalisering, kompetens och gamla cyklar på Ästad forum

Publicerad:

Digitaliseringen och de nya kompetenser som den behöver stod i fokus när ett 90-tal näringslivsföreträdare, politiker och tjänstemän under torsdagen och fredagen samlades till Ästad Forum. Detta är femte året som Region Halland i samarbete med Företagarna arrangerar mötesplatsen Ästad Forum. Under torsdagseftermiddagen möttes man på Cycleurope i Varberg och fick bland annat höra Daniel Lindén från Kairos Future tala...

Om Region Halland Utveckling och tillväxt