Direkt till innehållet

Halländska elever ska testa och utveckla nya digitala läromedel

Publicerad: 2019-11-22 Senast ändrad:

Vad funkar och vad funkar inte när digital teknik används av lärare och elever i våra skolor? Det ska testas i ett nationellt projekt där Halmstad, Falkenberg, högskolan och regionen deltar.

Målet för det tvååriga projektet är att genomföra 150 tester av ett trettiotal produkter i förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskolor i hela landet. En metod ska tas fram där lärare och elever får möjlighet att tillsammans med utvecklare från teknikbranschen testa och utveckla nya produkter och lösningar.

– Skolorna behöver stöd för att kunna använda och förstå digitaliseringens potential för att utveckla verksamheten, säger Håkan Cajander, social hållbarhetsstrateg i Region Halland. Ett sätt är att elever och lärare på plats i skolan får ta del av och utforma verktyg tillsammans med företag som arbetar med utbildningsteknologi.

Halland behöver dessutom, enligt Håkan Cajander, få fler sådana företag att etablera sig i Halland. Ett sätt att locka dem är att erbjuda möjligheten till ett nära samarbete med slutanvändarna – lärare och elever.

Bakgrund
Projektet som handlar om att skapa Sveriges första nationella testbädd för utbildningsteknologi, edtech, finansieras av Verket för innovationssystem (Vinnova) med hälften av kostnaden på 14 miljon kronor. Resten finansieras av deltagarna och branschen. När kraven på digitaliseringen av skolan och undervisningen ökar är projektet en viktig pusselbit för att stärka framförallt lärarnas digitala kompetens.

Ordförklaring
EdTech, Educational Technology, är ett nytt begrepp i Sverige. Begreppet handlar om både verktygen och teoribildningen kring lärande och undervisning. I första hand utvecklingen av digitala hjälpmedel för att underlätta lärandet. Testbäddar, test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare i näringsliv och offentlig sektor i takt med en allt snabbare och en allt mer komplex utveckling av varor och tjänster. I Sverige finns ett hundratal testbäddar inom, förutom digitalisering, även Energi & miljö, Hälsa, Industri & material, Smarta städer och Resor & transporter. (Källa: Vinnova)