Direkt till innehållet

Kunskapsdagar för blivande undersköterskor

I förra veckan möttes undersköterskestudenter från både gymnasie- och vuxenutbildning, lärare, avdelningschefer och handledare under ”vård och omsorgscollege-veckan” i Varberg och Halmstad. Dagarna bjöd på intressanta föreläsningar med tema psykisk ohälsa.

Publicerad: 2019-10-21 Senast ändrad:

På båda orterna fick deltagarna lyssna till ambassadörer från föreningen Hjärnkoll som arbetar för ökad öppenhet kring psykisk ohälsa. I Halmstad föreläste Jihad Ashmawi om sina egna erfarenheter av att återhämta sig från posttraumatiskt stressyndrom och i Varberg föreläste Malin Emanuelsdotter om sin livsberättelse ”Att skada sig själv – ett sätt att överleva”.

Emma Thernstedt och Verdana Hägerström, kuratorer på ungdomsmottagningen Halmstad, föreläste i Halmstad om ungdomars psykiska ohälsa och vårdens olika vägar. Peter Jacobsson, psykolog vid Psykiatrin Halland, berättade i Varberg om temat ”Att tänka på döden är normalt – att ta sitt liv är ovanligt”. Åhörarna fick bland annat se filmen ”Steg för livet” om hur man kan göra skillnad för någon som vill ta sitt liv.

Syftet med Vård- och omsorgscollegeveckan är att profilera vård och omsorg regionalt och lokalt på olika sätt och inspirera, motivera och därmed sätta fokus på världens viktigaste jobb. I år deltog runt 200 personer.

ZamenAli och Morad som studerar till undersköterskor vid vuxenutbildningen i Falkenberg var på plats på Hallands sjukhus Varberg.

– Vi började studera till undersköterskor efter att ha sommarjobbat inom vården. Det känns jättebra att hjälpa och ta hand om människor som behöver det och som undersköterskor kommer vi kunna hjälpa till ännu mer, berättar ZamenAli och Morad.

ZamenAli och Morad, undersköterskestudenter

 

Fakta om Vård- och omsorgscollege
Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare, arbetsliv inom vård och omsorg samt facklig organisation. Samverkan över verksamhetsgränserna bidrar till hållbara och kreativa lösningar som är nödvändiga för att möta framtidens behov och krav på kompetens.