Direkt till innehållet

Uppdaterad rapport om kompetensbehoven i Halland och nya bedömningsblad

Publicerad: 2024-02-28 Senast ändrad:

Region Halland har ett statligt uppdrag att följa och analysera kompetensförsörjningen i Halland. Uppdraget syftar till att främja en framgångsrik matchning på länets arbetsmarknad så invånare kommer i arbete och arbetsgivare hittar den kompetens de behöver.

En del i det arbetet är att Region Halland varje år tar fram en rapport som innehåller fakta och prognoser om kompetens- och utbildningsbehov i Halland. Nu är rapporten uppdaterad med senaste data och innehåll. Kunskap som Region Halland sedan arbetar vidare med tillsammans med kommuner, högskolor och andra som planerar utbildningar eller arbetsmarknadsinsatser i Halland.

Bedömning av kompetensbehov inom olika utbildningsområden

Nytt för i år är att Region Halland även har tagit fram en populärversion av bedömning av kompetensbehov i Halland. Här kan du mer överskådligt ta del av fakta, jobbläget, trender och slutsatser inom respektive utbildningsområde. Ta del av rapporten i sin helhet och samtliga bedömningsblad här.

I filmen nedan får du en kort introduktion i hur vi arbetar med kompetensförsörjning samt några nedslag från rapporten.

Kontakt:
Pernilla Isaksson, strateg näringslivsavdelningen
Lisa Crona, strateg näringslivsavdelningen