Direkt till innehållet

”Vi välkomnar en granskning av grundfinansieringen”

Publicerad: 2024-03-15 Senast ändrad:

Konkurrensverket har begärt in uppgifter om Region Hallands grundfinansiering av aktörer inom Regional utveckling.

− Vi välkomnar en granskning. Det här är arbetssätt som används av oss såväl som av andra, och som vi skruvar på kontinuerligt, säger Bo-Josef Eriksson, Regional utvecklingsdirektör.

Under 2023 fattades politiska beslut om grundfinansiering som metod gentemot aktörer inom regional tillväxt. Stöden skulle rikta sig till regionala aktörer som främjar entreprenörskap och innovation i länet. Det handlar exempelvis om organisationer som skapar nätverk för halländska företag och möjligheter att testa, utveckla och förverkliga idéer.

Inom samverkan för innovation och tillväxt i Halland finns såväl organisationer som företag, kommuner, akademi och andra offentliga aktörer såväl nationellt som regionalt.

− Vi ser grundfinansieringen som ett komplement till andra stöd och ett verktyg för långsiktig utveckling. Det är ett arbetssätt som införts under en testperiod och som utvärderas. Men vi tror på de effekter det ger för halländska företag, för jobben de skapar och för utvecklingen av halländsk innovationskraft, säger Bo-Josef Eriksson och förklarar att det är ett arbetssätt som, med vissa regionala anpassningar, används runt om i landet.

− Det handlar om att stötta det ekosystem som skapar förutsättningar för regional tillväxt. Med det sagt vill vi göra det på rätt sätt. Därför svarar vi nu på Konkurrensverkets frågeställningar och om vi får kritik kommer vi självklart att ta till oss av den, säger Bo-Josef Eriksson.

Han beskriver Halland som ett län i precis rätt storlek där arbetet med att främja företagsamhet har en lång historik, en hög kompetens hos medarbetarna och med en god insyn hos samverkande aktörer.

− Det här är ett grunduppdrag för regionen och en viktig motor för hållbar tillväxt. Vi är samtidigt inte en myndighet som beviljar bidrag från kontorsstolen. Vi är ute bland våra organisationer och företag. Vi stöttar i vardagen och genom våra samarbeten skapas viktiga mötesplatser som skapar möjligheter för nya aktörer.

IUC Halland är en paraplyorganisation med såväl företag som kommuner bland medlemmarna. Det är en organisation som Region Halland var med och grundade en gång i tiden och där man har haft en oavlönad styrelsepost på regionens mandat. Det är ett upplägg som ses över för att det inte ska riskera att framstå som att den tjänsteperson som innehar styrelseposten sitter på dubbla stolar.

− Vi ska även fortsättningsvis ha god insyn hos våra samverkansparter. Men vi ska också se över hur vi arbetar med representationen för att kunna göra det på bästa sätt. Detta är en fråga som kommit upp i samband med grundfinansieringen och där vi har sett att vi behöver göra en justering, säger Bo-Josef Eriksson.

Grunduppdrag – Regional utveckling

Regional utveckling är tillsammans med hälso- och sjukvård Region Hallands grunduppdrag. Verksamheten verkar genom Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028, som har en viktig uppgift i att samla och vägleda halländsk genomförandekraft för hållbar tillväxt, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet är perspektiven. Här kan du läsa mer om Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028

Om grundfinansiering

Grundfinansieringen har syftet att skapa förutsättningar för aktörer att kunna jobba långsiktigt och strategiskt med utpekade områden i Hallands strategi för hållbar tillväxt. Finansieringen grundas i partneravtal och är tänkt att följas upp och beslutas årligen.

Mål för finansieringen är bland annat att bidrar till att positionera Halland för att attrahera kompetenser, företag och investeringar.

I dagsläget har sju näringslivsfrämjande organisationer i Halland grundfinansiering från Region Halland.