Direkt till innehållet

VIAkub testar digitala tekniker och nya samverkansformer

Publicerad: 2019-08-27 Senast ändrad:

Hur kan digitala tekniker och nya samverkansformer ta din verksamhet längre? Ta reda på det genom att testa en ny arena för företag och organisationer, inom kultur, besöksnäring och utbildning.

Region Halland bjuder in för att vid två tillfällen ge möjlighet att testa en innovativ arena som samlar ett 60-tal små och medelstora halländska företag och organisationer.

Här får din verksamhet möta möjligheter för att utveckla tjänster och produkter med stöd av digitala resurser och kreativa metoder. Fokus ligger på nätverkande och att ringa in din verksamhets framtida behov.

Deltagandet är kostnadsfritt men kräver föranmälan.

Testarena – digitalisering

Onsdagen den 25 september kl. 09.00-15.00, Digitalt Laborativt center (DLC), Högskolan i Halmstad.

Här får deltagaren i en kreativ miljö testa och undersöka en bredd av digitala och analoga tekniker särskilt intressanta för kultur, utbildning och besöksnäringen i Halland.

Testarena – Innovation

Torsdagen den 3 oktober kl. 08.30-13.30, Världsarvet Grimeton radiostation, Varberg.

Det går relativt enkelt att ta fram ett pilotprojekt och testa det, men sedan blir det svårare. Var med och påverka utvecklingen av innovativa mötesarenor för halländska småföretag, slutanvändare och akademi.

Testarenorna sker inom förstudien VIAkub Halland (visualisering och innovationsarenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland) med stöd från den Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om VIAkub Halland och anmäl dig till testarenorna