Direkt till innehållet

E-hälsomyndigheten på besök i Region Halland

Publicerad: 2023-09-27 Senast ändrad:

I tisdags fick Region Halland besök av E-hälsomyndigheten och tillfälle att beskriva hur förutsättningarna ser ut just hos oss i Halland. Det vill säga vilken riktning vi har i utvecklingen och digitaliseringen av hälso- och sjukvården samt vårt arbete med informationsdriven vård och AI. Man konstaterade att det blev bra samtal kring framgångsrika arbetssätt och principer för att lyckas.

Representanter från E-hälsomyndigheten: Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Max Herulf, tf stabschef och chefsläkare, Jessica Tegelius, enhetschef kundsamverkan och anslutning. Representanter från Region Halland: Måns Arnrup, IT- och digitaliseringsdirektör, Madeleine Solenhill, verksamhetschef digitalisering av stöd och regional utveckling och Martin Engström, Hälso- och sjukvårdsdirektör.

E-hälsomyndighetens uppdrag är bland annat att samordna regeringens satsningar på e-hälsa och nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvård. Nu har myndigheten fått flera nya intressanta uppdrag av regeringen, i syfte att utreda och stärka digitalt informationsutbyte och infrastruktur inom hälso- och sjukvården nationellt samt delvis på EU-nivå. I det arbetet behöver regionerna involveras för att resultatet av myndighetens arbete ska bli så bra som möjligt, eftersom regionerna både är beroende av, och en del av, deras arbete.

Region Halland ligger i topp i Sverige vad gäller kvalitet, har en jämförelsevis god ekonomi och är dessutom föregångare i arbetet med informationsdriven vård och AI. Av den anledningen bjöds E-hälsomyndigheten in för möjligheten att diskutera hur vår verklighet ser ut och hur vi kan arbeta tillsammans framöver på bästa sätt.

– Det blev ett givande möte, menar IT- digitaliseringsdirektör Måns Arnrup. Vi delade förståelse för varandras utmaningar och möjligheter samt konstaterade att fortsatt dialog är en framgångsfaktor. Avgörande är ju också att vi lyckas med att hålla verksamhetsutvecklingen så nära våra verksamheter och medarbetare som möjligt och samtidigt kunna skala upp i gemensamma strukturer och digital infrastruktur på nationell nivå. I det arbetet krävs mycket av oss alla och genom att lära oss av både lyckosamma samarbetsstrukturer så väl som mindre lyckade exempel, kan vi staka ut vägen framåt tillsammans.

Måns Arnrup konstaterar också att digitaliseringen inom hälso- och sjukvården är en av flera nödvändiga faktorer både för att möta dagens och morgondagens utmaningar inom bland annat kompetensförsörjning och klimatavtryck.

– Det är dessutom en förtroendefråga att offentliga aktörer levererar tjänster i takt med samtiden, säger Måns Arnrup. De tjänster jag tänker på, frigör tid för vår personal och gör vardagen enklare och smartare för invånarna i deras kontakt med oss. Vi kan också bli mer precisa i våra behandlingsformer genom att arbeta informationsdrivet och använda AI för att skapa så mycket insikter som möjligt om varje patient och vad som faktiskt gör skillnad.