Direkt till innehållet

Energieffektiva företag har bättre konkurrenskraft 

Publicerad: 2020-07-03 Senast ändrad:

Hur har det gått med  Region Hallands energikartläggningscheckar? Det visar en utredning som högskolan gjort till tillväxtutskottet.

Utredningen visar att företag som genomfört kartläggningar och energieffektiviseringsåtgärder utvecklas bättre än Hallands näringsliv i övrigt. Detta gäller såväl förädlingsvärde, omsättning som produktivitet.

Vid en djupanalys av 15 företag framkom att utsläppen av klimatpåverkande gaser minskat med 450 ton per år, vilket motsvarar 59,9 varv runt jorden för en normalstor bensinbil. Energiåtgången har minskat med cirka 3 600 MWh per år, vilket motsvarar en energianvändning för 240 normalvillor per år.

Clara Bergman från Högskolan i Halmstad har under våren genomfört en studie där hon har kartlagt nyttan med energikartläggningar, som fått finansiellt stöd under perioden 2011 till 2019. Arbetet har genomförts i samverkan med Energikontoret Region Halland, som fått uppdraget att genomföra utvärderingen från tillväxtutskottet.

– Analyser visar att det är möjligt att driva ett framgångsrikt företag, samtidigt som företaget minskar sin energianvändning och klimatpåverkan, säger Clara Bergman.

I perioder 2011–april 2020 har det funnits möjlighet att söka nationellt stöd för energikartläggningar hos Energimyndigheten. Sedan 2014 har små och medelstora företag i Halland även haft möjlighet att söka energikartläggningsstöd i form av Region Hallands Energikartläggningscheckar.

– Jag ser Energikartläggningscheckarna som ett verktyg för att, tillsammans med företagen, skapa Sveriges grönaste tillväxtregion, säger Helene Andersson (C) tillväxtutskottets ordförande.

Region Halland har valt att fortsätta denna lyckade satsning, och erbjuder även under 2020–2021 små- och medelstora företag i Halland ekonomiskt stöd vid genomförande av energikartläggning.

Här kan du läsa Claras arbete!