Direkt till innehållet

Region Halland kör elbilsrallyt i helgen!

Publicerad: 2018-05-25 Senast ändrad:

I helgen kommer Nordens största elbilsrally till Halland och politikerna Mikaela Waltersson (M) och Per Stané Persson (S) kör för team Region Halland. Målet med tävlingen är inte att komma först utan att slå ett slag för fossilfri biltrafik.

Starten för den första etappen som körs av Per Stané Persson går vid lunchtid i Helsingborg och når målet vid 16-tiden på Lilla torg i Halmstad. På lördagen körs andra sträckan med Mikaela Waltersson bakom ratten. Starten sker vid 10-tiden i Tylösand och målgången beräknas bli vid 15-tiden nere vid Campus/hamnen i Varberg.
– Transporter utgör en stor andel av de klimatpåverkande utsläppen i Halland. Då är det viktigt att få till en omställning till fossilfri trafik samt att minska transportbehovet, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).
Tävlingen är inget fullfartsrally utan går ut på att köra kontrollerat och att hitta rätt. Så här går det till:

Regularitysträcka: Momentet går ut på att följa en relativt låg medelhastighet, maximalt 50 km/h så noggrant som möjligt. Detta kontrolleras med hjälp av hemliga tidkontroller längs banan.
Orienteringssträcka: Tävlingsmomentet går ut på att köra rätt väg utan någon betydande tidspress. Medelhastigheten är 40 km/h och inga hemliga tidkontroller förekommer däremot passerkontroller för att kontrollera att de tävlande kör rätt väg.
Transportsträcka: Del av tävlingen som inte förväntas ha någon inverkan på resultatet. Körs med en medelhastighet på maximalt 50 km/h, vilket säkert kan vara nog så svårt.
– Genom att delta i elbilsrallyt och projektet GREAT vill Region Halland bidra till att infrastruktur för biogas och snabbladdning av elbilar byggs ut och att fler kan se de fossilfria drivmedlen som ett alternativ, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M).

Det här är GREAT

GREAT är ett projekt initierat av det politiska nätverket STRING för att möte det akuta behovet av att minska koldioxidutsläppen från europeiska transporter i stråket mellan Hamburg och Oslo/Stockholm. Projektet är delvis finansierat av EU-medel via Connecting Europe Facility och Region Skåne är projektägare. Region Halland är med som en av de 8 offentliga organisationer som stöttar projektet. Projektets mål är bland annat att:

  • Installera 70 snabbladdare för elfordon (varav 50 i Sverige, 15 i Danmark och 5 i norra Tyskland)
  • Installera 3 biogasstationer i Sverige för tunga transporter
  • Informera om alternativa bränslen
  • Utveckla affärsmodeller för alternativa bränslen
  • Föreslå åtgärder och styrmedel som kan underlätta för alternativa bränslen

Det här gör regionen just nu

Region Halland planerar att bygga laddstationer vid flera av sin verksamheter, exempelvis sjukhusen och några av vårdcentralerna och skolorna. Detta för att du ska kunna ladda din elbil under tiden du besöker oss. Först ut är sjukhuset i Varberg och vårdcentralen i Tvååker. Samtidigt håller vi på att se över vår interna fordonsflotta för att göra en plan för omställning till fossilfritt.

Pressbilder och mer information kontakta:
Miljöstrateg Sofia Frising, 073-831 98 46
Infrastrukturstrateg Jan Törnell, 073-401 14 08