Direkt till innehållet

Nya villkor för resande över länsgränser

Publicerad: 2018-12-14 Senast ändrad:

Inom Regionsamverkan Sydsverige har de sex sydsvenska länen enats om nya villkor för den gränsöverskridande kollektivtrafiken, ”Sydtaxan 2.0”.

Det nya avtalet innebär att det blir enklare och smidigare att resa över länsgräns i Sydsverige, såväl för pendlare som för fritidsresenärer. All gränsöverskridande trafik omfattas av Sydtaxan 2.0 och ett antal olika biljetter och villkor blir gemensamma i hela geografin. En nyhet är att det kommer att ges ett gränsavdrag även för enkelbiljetter, vid sidan av det gränsavdrag som redan finns för periodbiljetter.

De nya villkoren kommer att gälla i Hallandstrafikens nya biljett- och betalsystem som ska lanseras under 2019.

Sydtaxan 2.0 ska ses som ett stort steg på vägen i att förenkla det gränsöverskridande resandet. Region Halland och Hallandstrafiken kommer fortsatt att samverka med våra omkringliggande regioner och arbeta för att det ska bli ännu enklare och smidigare att resa över länsgräns framöver. Högsta prioritet är att föra dialog i frågan med Västra Götalandsregionen och Västtrafik, som initialt valt att stå utanför avtalet.