Direkt till innehållet

Hej Halland! Hur mår vi?

Publicerad: 2018-03-01 Senast ändrad:

I dagarna får 16 000 hallänningar en enkät med frågor om den egna hälsan. Undersökningen heter Hälsa på lika villkor och är en nationell undersökning som Region Halland genomför i samverkan med Folkhälsomyndigheten.

Genom enkäten får Region Halland en bild av hur hallänningarna mår och hur hälsoläget förändras över åren. Undersökningen har genomförts sedan 2004 och i år är det totalt cirka 280 000 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta, vilket är det största antalet sedan undersökningen startade.

– Hallänningarnas hälsa är viktig för oss, för individen, för Hallands utveckling och för att Halland ska vara den bästa livsplatsen. Genom att Region Halland deltar i Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor har vi kunnat följa hallänningarnas hälsa över tid. Undersökningen är ett värdefullt underlag så att vi kan ta beslut om insatser som skapar förutsättningar för en mer jämlik hälsa i Halland, säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande, Region Halland.

Alla svar är viktiga

Hälsa på lika villkor innehåller en enkät som omfattar 64 frågor. Varje svar är unikt och viktigt och kan inte ersättas av någon annans. Alla uppgifter är sekretesskyddade och när resultaten redovisas kan ingen se vem som har svarat vad.

Mer information finns på sidan Hälsa på lika villkor