Direkt till innehållet

Det händer i vaccinationsarbetet just nu

Publicerad: 2021-10-19 Senast ändrad:

Uppdaterad karttjänst

I slutet av förra veckan utökades Region Hallands karttjänst med fler åldersgrupper. Karttjänsten, som visar vaccinerade per område och ålder, finns på sidan Statistik vaccination mot covid-19. Den visar statistik över personer som är folkbokförda i Halland och som har fått sin vaccination i Halland. Det innebär att en person som är bosatt och folkbokförd i Halland, men som har vaccinerat sig i en annan region, inte är med i statistiken för denna karttjänst. Det här skiljer sig från Folkhälsomyndighetens statistik där även de som vaccinerat sig någon annanstans ingår.

Särskilda insatser

Det pågår fortsatt olika insatser för att nå ut till områden eller grupper där vaccinationstäckningen inte är lika hög som i andra delar. Det handlar om att erbjuda vaccination på fler ställen och vid fler tillfällen, informationssatsningar och samverkan med andra verksamheter i regionen.

Genom att erbjuda drop in hoppas vi göra det enklare att bestämma sig för vaccination. Förra veckan var vi exempelvis på Andersberg i Halmstad och pratade med invånare och vaccinerade i Medborgarservice lokaler, i nära samverkan med lokala verksamheter. Denna vecka genomförs motsvarande insatser på Nyhem och Vallås i Halmstad. Under en längre period har vi informerat på SFI i alla kommuner. Genom att ge information till människor i olika miljöer, svara på frågor och funderingar och samtidigt ge möjlighet till vaccination hoppas vi att allt fler bestämmer sig för vaccination mot covid-19. Vi har även vaccinerat på plats på Högskolan i Halmstad, på Campus Varberg och kommer även att vaccinera på Löftadalens och Katrinebergs folkhögskolor.

Under hösten kommer också en vaccinationsbuss att börja rulla för att underlätta för invånare runt om i Halland att vaccinera sig.

Vi följer aktivt utvecklingen hela tiden och planerar kontinuerligt för fler riktade insatser.

Vaccination 12–15 år i gång i de halländska grundskolorna

Under denna vecka (v.42) fortsätter vaccinationerna av barn och unga 12–15 år på grundskolorna i samtliga av de halländska kommunerna. Varberg var först ut i fredags med vaccination för årskurs 9 på en skola.

Brev från Region Halland har sänts hem till vårdnadshavare med barn mellan 12–15 år om vaccination mot covid-19. Vaccinationen startar stegvis och det kan därför dröja lite innan alla grundskolor har kommit i gång, så vi vill uppmana till att spara brevet inklusive samtyckesblanketten tills det är dags för vaccination.
1177.se/halland/vaccination-12-15-halland finns samlad information och översättningar; brevet till vårdnadshavare, samtyckesblankett/hälsodeklaration och ett faktablad från Folkhälsomyndigheten.

Tredje dos vaccin mot covid-19 för vissa grupper

På torsdag i denna vecka öppnar bokningen för samtliga grupper som i nuläget rekommenderas en tredje dos vaccin. Det innebär att följande grupper då kommer att ha möjlighet att boka vaccinationstid för dos 3: personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), personer som har hemtjänst eller hemsjukvård och personer som är 80 år och äldre.

Fram till och med måndagen den 18 oktober har cirka 8000 invånare 80 år eller äldre fått dos 3 eller är inbokade för sin tredje dos.