Direkt till innehållet

Region Halland inleder vaccination av medarbetare

Publicerad: 2021-01-20 Senast ändrad:

Region Halland börjar i slutet av den här veckan att vaccinera medarbetargrupper i kritiska funktioner mot covid-19.

Nu pågår ett intensivt förberedelsearbete för att vaccinera vårdnära medarbetare inom Region Halland. Redan nu i slutet av vecka 3 startar vaccinationen i mycket begränsad omfattning av medarbetargrupper i kritiska funktioner, detta sker parallellt med vaccinationen av prioriterade grupper i Fas 1.

Inledningsvis gäller det medarbetare som arbetar patientnära på intensivvårds- och operationsklinikerna på Hallands sjukhus i Halmstad och Varberg.

– Vi gör nu som flera andra regioner och vaccinerar viss personal för att säkerställa verksamhetskritiska kompetenser. Det handlar om att säkra vår förmåga att ge akut och livsuppehållande behandling med bibehållen kvalitet och patientsäkerhet, säger Carolina Samuelsson, sjukhuschef Hallands sjukhus.

Vaccinationen av övriga vårdnära medarbetare kommer huvudsakligen att ske i fas 2. Hur snabbt detta kan gå avgörs bland annat av tillgången på vaccin.