Direkt till innehållet

Flera högre chefsrekryteringar på gång i Region Halland

Publicerad: 2021-12-29 Senast ändrad:

Region Halland har nu inlett arbetet för att rekrytera fyra nya förvaltningschefer. Det är framför allt pensionsavgångar som är orsaken till rekryteringsbehoven. En av regionens förvaltningschefer har valt att avsluta sin tjänstgöring på grund av personliga skäl. Det innebär att fyra av sex förvaltningschefer kommer vara nya på jobbet nästa år.

– Ja, vi har nu flera pensionsavgångar i vår tjänstepersonsledning. Tre av de förvaltningschefer som nu lämnar har varit hos oss väldigt länge och alla fyra har varit högst delaktiga i att både forma organisationens framgång och en god samarbetskultur, säger Cristine Karlsson, HR-direktör.

– Det går bra för oss i Halland och vi skapar bra verksamhet för invånarna, men vi vill mer. Nu ser vi fram emot nya krafter och perspektiv in i det gemensamma ledningsarbetet. Vi har många viktiga uppgifter att lösa tillsammans varje dag, säger Jörgen Preuss, regiondirektör.

Ett viktigt fokusområde för regionen är transformationen av hälso- och sjukvården som omfattar en närmare och mer digitaliserad vård. Regionen har också ett uppdrag att främja fortsatt utveckling och tillväxt i Halland.

– En fortsatt god hälso- och sjukvård är en viktig del i den hållbara tillväxten i länet och avgörande för att vi ska kunna erbjuda hög kvalitet för de som bor och verkar här. Vi verkar i en alltmer komplex och snabbrörlig omvärld och det förutsätter att vi som ledning är handlingskraftiga, prestigelösa och arbetar ansvarsorienterat med att lösa frågor tillsammans, säger Jörgen Preuss, regiondirektör. Följande tjänster på Region Halland är nu ute för rekrytering:

Förvaltningschef för Ambulans Diagnostik Hälsa (ADH)

Förvaltningschef Kultur och skola

Förvaltningschef Närsjukvården

Förvaltningschef Regionservice

Samtliga nya förvaltningschefer väntas tillträda lagom till hösten nästa år.