Direkt till innehållet

Förnya dina recept nu, i god tid innan sommaren

Publicerad: 2021-05-19 Senast ändrad:

Nu uppmanas alla som har recept på medicin, preventivmedel eller hjälpmedel, som går ut under sommaren, att förnya sina recept. Detta för att inte riskera att stå utan medicin under de hektiska sommarmånaderna.

Under semestertider är bemanningen inom vården lägre och ordinarie personal har periodvis ledigt. Denna sommar, precis som förra, är situationen mer ansträngd än vanligt på grund av pandemin. Det betyder att det kan ta längre tid att få sina recept förnyade. Senast den 21 juni behöver receptförnyelserna komma in, men helst innan, för att vården ska hinna med.

– Det är bra för både patienter och vårdpersonal om rutinärenden som att förnya recept görs innan semestrarna börjar. Det är viktigt att vården räcker till för dem som behöver den mest i sommar och förstås att ingen riskerar att stå utan viktig medicin. Så det bästa är att förnya sina recept nu direkt, säger Ola Johansson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.

Recepten förnyas via 1177.se

Recept förnyas hos den mottagning som skrivit ut receptet. Enklaste sättet är att logga in på www.1177.se, gå in på den vårdcentral eller mottagning som skrivit ut receptet och välja tjänsten Förnya recept. Förutom recept så uppmuntras även den som har hjälpmedel som exempelvis inkontinenshjälpmedel, stomimaterial och diabetesnålar att förnya dem innan sommaren. Det går också att göra genom att logga in på 1177.se.

Se hur många uttag du har kvar

Om man behöver kontrollera hur många uttag som är kvar på receptet, finns även den informationen när man loggar in på www.1177.se under Läkemedelstjänster och recept. Den som inte har tillgång till internet eller dator kan ringa mottagningen som skrivit ut receptet för att få det förnyat.