Direkt till innehållet

Stopp för hyrläkare på regionens vårdcentraler från 1 februari

Från och med första februari 2024 slutar alla 24 regionägda vårdcentraler i Vårdcentralen Halland att ta in hyrläkare från bemanningsföretag. I stället sker aktiviteter under hösten för att få fler läkare att tacka ja till fast anställning. Åtgärden är en följd av Region Hallands gemensamma beslut att minska beroendet av inhyrd personal.

Publicerad: 2023-09-28 Senast ändrad:

– Vi ser också att bemanning med egna medarbetare är en förutsättning för utvecklingsarbete, god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet. En ökande trend av hyrpersonal motverkar detta. Dessutom är hyrläkare en för dyr lösning, säger Anna Rundberg, områdeschef för Vårdcentralen Halland.

Under och efter pandemin har antalet hyrläkare inom Vårdcentralen Hallands 24 enheter ökat och utgör just cirka sju procent av personalkostnaderna. Kostnaden för en hyrläkare jämfört med en fast anställd distriktsläkare är nästan dubbelt så hög.

– Genom att vi 24 vårdcentraler gemensamt säger nej tack till hyrläkare, något som också parallellt sker i andra regioner, hoppas och tror vi att vi ska kunna få fler läkare att ta riktigt anställning i stället, säger Anna Rundberg.

I dagsläget är det vårdcentraler i Varberg och Falkenberg som har stor eller ganska stor andel hyrläkare för att klara bemanningen. I Kungsbacka och Halmstad kommer hyrläkarstoppet, som bedömningen är just nu, inte ha lika stor påverkan på verksamheten.

– För att klara utmaningarna i just Varberg och Falkenberg kommer vi att jobba stenhårt på rekrytering enligt särskilda handlingsplaner. Vår förhoppning är att flera av våra hyrläkare tackar ja till anställning. Vi kommer däremot inte göra undantag från vårt hyrläkarstopp, säger Anna Rundberg.

Även företrädarna för de fackliga vårdförbunden inom Vårdcentralen Halland välkomnar beslutet om hyrläkarstopp.