Direkt till innehållet

Beviljade stöd till litteratur

Publicerad: 2019-03-18 Senast ändrad:

Stöd kan sökas för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland.

Syftet med stödet är att  professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet. Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Stödet har form av efterhandsstöd. Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. För bedömningen gäller att boken ska vara av god kvalitet, såväl tekniskt som redaktionellt. Efterhandsstödet kan sökas av förlag och inte av enskilda författare.

Ansökningsperioden är 1 oktober – 1 november. En referensgrupp utses för att bedöma inkomna ansökningar. Läs mer om stöd till litteratur.

Litteraturstöd för 2018 tilldelades följande titlar:

Barn- och ungdomsböcker:

  • Den hemlighetsfulla grottan av Ingrid Magnusson Rading, med illustrationer av Stefan Gustavsson, Haverdalsboken förlag, DNKS180175

Facklitteratur:

  • Fjorton röster om Elsa Grave, Red. Kristina Hallind, Eva Lilja, Anna Wieslander & Anna Pia Åhslund, Ellerströms förlag, DNKS180157

Skönlitteratur:

  • Dikter av Elsa Grave, Nordstedts förlag, DNKS180199
  • Prosa av Elsa Grave, Nordstedts förlag, DNKS180197
  • Pjäser av Elsa Grave, Nordstedts förlag, DNKS180198
  • Mykoniden & En odyssée av Alf Hambe, bookLund förlag, DNKS180159
  • Völvans spådom av Monika Häägg, Monkaland förlag, DNKS180169