Direkt till innehållet

Antalet antikroppstest i Halland utökas något

Publicerad: 2020-08-21 Senast ändrad:

Från och med 27 augusti kommer det vara möjligt för personal som arbetar med äldre och andra riskgrupper inom kommunal vård och omsorg att testa sig för antikroppar. Antikroppstester används för att påvisa om någon har antikroppar mot viruset som orsakar covid-19.

I den kommunala vård och omsorgen arbetar cirka 14 200 personer i Halland. Från och med 27 augusti kommer vård- och omsorgspersonal succesivt att börja testas för antikroppar på vårdcentraler runt om i länet. Kommunerna har tagit fram en prioritering för i vilken ordning som personalen ska testas, först ut är legitimerad personal.

Testet är frivilligt och kostnadsfritt och kommer att ske på vårdcentraler i Halland. Det krävs ett intyg från ansvarig chef för att kunna ta testet.
Statistiken för testerna och provresultaten kommer så småningom att redovisas på övergripande nivå för Halland. Uppgifter för enskilda enheter eller arbetsgivare kommer inte att redovisas.