Direkt till innehållet

Maria: ”Utan personalen på sprututbytet hade jag inte levt idag”

Publicerad: 2024-03-18 Senast ändrad:

Sjuksköterska ger patient spruta i överarmen

Maria var i uruselt skick när hon kom till sprututbytesmottagning första gången. Hon missbrukade heroin dagligen och var sönderslagen både fysiskt och psykiskt. Maria fick stöd från sprututbytesmottagningen, psykiatrin och kommunens socialtjänst – de har alla samarbetat. Sedan drygt ett år tillbaka är Maria drogfri.

– Jag hade inte levt idag om det inte hade varit för Birgitta och de andra i personalen här. Jag mådde så dåligt när jag kom hit i december 2022. Först vågade jag mig inte in, utan var utanför vid flera tillfällen. Jag kände en sådan skam, jag var bara ett enda stort misslyckande. Jag kunde inte ta hand om min dotter, jag klarade ju inte ens av att ta hand om mig själv, berättar Maria, som egentligen heter något annat.

Sprututbytesmottagningen i Halland har funnits sedan 2017, idag finns mottagning i Halmstad och Varberg. Deras uppgift är att förebygga blodburna smittor som exempelvis HIV, Hepatit B och C och att upplysa personer som kommer om vikten av rena och sterila kanyler och verktyg. De arbetar också med motiverande samtal för att personer ska nå drogfrihet och här spelar ost- och korvmackorna en stor roll.

– En del som kommer till oss har inte ätit något på hela dagen. De kommer in hit och sätter sig och får en macka, det är ett väldigt bra sätt att starta ett samtal. Här är det ingen som dömer eller kräver något av dem, här kan man inte misslyckats, säger Birgitta Jönsson som jobbar som sjuksköterska på Sprututbytesmottagningen.
Maria stämmer in.

Medelålders sjuksköterska sitter vid skrivbord
Foto: Anna Carlsson

– Det var inte som jag trodde på sprututbytet, det var inte någon gammal kärring som mötte mig. De behandlade mig med respekt och värme och jag gick hit för att få prata och det var det som var mest värdefullt för mig, det har förändrat mitt liv. Förrförra julen satt jag själv, sönderslagen med fyra brutna revben, pundig och eländig och i julas kunde jag fira med min dotter, hennes sambo och mina föräldrar, berättar Maria.

Människor i alla samhällsklasser besöker sprututbytet

Varje vecka får mottagningen i Halmstad och Varberg ett 20-tal besök, under förra året var det totalt cirka 700 besök. Ungefär 70 procent är män och resten kvinnor och medelåldern är runt 40 år. De som besöker mottagningen är människor från alla samhällsklasser, från företagsledaren till den som inte har ett hem. Birgitta uppskattar att cirka 50 procent av de som kommer har sysselsättning – jobb, arbetsträning eller studier.

– Det är kanske lätt att tro att det enbart är personer som inte har fungerande liv som kommer hit men så är det inte. Bland dem som har jobb finns en stor rädsla för att någon ska se dem komma till sprutbytet och att jobbet ska få reda på att de missbrukar. Men sekretessen är hög här och man kan känna sig trygg med att besök hos oss inte kommer andra instanser till del, berättar Birgitta.

– Majoriteten av de som kommer till oss missbrukar amfetamin, det är den vanligaste drogen idag, därefter heroin, men ofta är det en blandning. Vi ser att många av de som kommer till oss har ett beroende som är kombinerat med en stor samsjuklighet med andra psykiatriska diagnoser som till exempel ADHD, fysiska sjukdomar och en problematisk social situation. De har behov av många olika insatser och där kan vi vara en länk till övrig sjukvård, psykiatri, socialtjänst med flera, säger Birgitta.

Viktigt samarbete

Sprututbytesmottagningen samarbetar med Psykiatrin och kommunens socialtjänst och har en samordnande roll. I Marias fall har sprututbytesmottagningen hjälpt henne att komma i kontakt med Psykiatrin för hjälp att hantera sitt drogberoende genom så kallad Laro-behandling (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende). Hon har också fått hjälp av psykiatrin att utreda sin ADHD och fått medicin för depression. Genom samarbetet med socialtjänsten har Maria fått stöd i hur hon söker sjukersättning bland annat och hjälp för att kunna bo kvar i sin lägenhet.

– Samarbetet mellan olika instanser är oerhört viktigt och fullständigt nödvändigt i de här fallen och också en förutsättning för att vi ska kunna stötta på ett bra sätt, säger Carina Olsson, som jobbar med vård- och stödsamordning på socialtjänsten i Halmstad kommun.

– Jag ser mycket ljusare på livet idag även om jag har svackor och mår dåligt i perioder. Men jag vet att jag alltid kan höra av mig till Birgitta på sprutbytet för samtal och Carina på kommunen träffar jag regelbundet. Idag ska jag få vaccination mot Hepatit-B, sista vaccinationen och jag är tacksam för all hjälp jag har fått och att jag har varit drogfri i över ett år nu, säger Maria.

– Jag brukar tänka att det aldrig är hopplöst, även om många känner så i perioder. Men vi har sett det så många gånger och vi har fortfarande kontakt med flera som är nyktra och drogfria idag – så det finns alltid hopp, avslutar Birgitta.