Direkt till innehållet

Lättnader i samhället – men inte i vården

Publicerad: 2022-02-10 Senast ändrad:

Samhällslättnader gäller inte inom hälso- och sjukvården. Det är fortfarande hög smittspridning i samhället och många patienter på sjukhuset riskerar att bli särskilt sjuka om de smittas av covid-19. Av den anledningen kvarstår rekommendationer inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att den som kommer till hälso- och sjukvården som patient eller besökare följer de rekommendationer som ges inom våra olika verksamheter.

Den allmänna rekommendationen är att använda munskydd när du besöker vårdcentraler och sjukhus i Halland när det inte går att hålla avstånd. Detta gäller både ovaccinerade och vaccinerade.

Följande besöksregler gäller på våra sjukhus, vårdcentraler och andra mottagningar:

  • Du får ha med EN närstående när du ska till en mottagning på sjukhus eller på vårdcentral. Barn får ha båda vårdnadshavarna med sig, men helst inga syskon. Den som följer med dig får inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19.
  • Om du ska besöka en inneliggande patient på en avdelning behöver du kontakta avdelningen och anmäla ditt besök innan. Ni får vara max två besökare samtidigt. Du får inte vara förkyld eller ha andra symtom på covid-19.
  • Det kan finnas avdelningar eller mottagningar på sjukhus som behöver göra undantag från besöksreglerna, för att skydda de patienter som vårdas där.

Alla gällande regler finns här: 1177.se/Halland/sa-fungerar-varden/varden-i-halland/att-soka-vard-i-region-halland-under-covid-19-pandemin/