Direkt till innehållet

Extern utredning om tidigare inseminationsverksamhet

På tisdag den 26 september kommer den externa utredningen av inseminationsverksamheten vid dåvarande länssjukhuset i Halmstad att presenteras för Region Hallands hälso- och sjukvårdsutskott.

Publicerad: 2023-09-21 Senast ändrad:

Rapporten är utförd av revisionsbolaget PWC på uppdrag av Region Halland. Det är den andra rapporten som granskar hanteringen av inseminationsverksamheten vid dåvarande länssjukhuset i Halmstad som pågick från 1970- till 1990-talet.
Nyligen presenterades även en intern utredning som hade fokus på skeendet vid tiden och möjliga åtgärder på verksamhetsnivå. Denna visade på stora brister i rutiner och hantering av verksamheten, där sperma från fertilitetsutredningar olovligen använts till givarinsemination. En Lex Maria-anmälan har även lämnats in till IVO, som en åtgärd i den interna utredningen.