Direkt till innehållet

Disputation den 28 april i Varberg med Niyaz Hareni – inom ortopedi

Publicerad: 2023-04-12 Senast ändrad:

Den 28 april klockan 09:00 kommer Niyaz Hareni offentligt försvara sin avhandling ”Lumber Disc Herniation and Central Lumbar Spinal Stenosis” i Samlingssalen på Hallands sjukhus Varberg.

Läkare Niyaz Hareni.
Läkare Niyaz Hareni.

Niyaz arbetar kliniskt som läkare på ortopedkliniken vid Hallands Sjukhus och är sedan drygt fem år tillbaka även AT- och BT-chef vid Hallands Sjukhus Varberg. Hans disputation är kopplad till Lunds universitet.

Niyaz började forska parallellt med sitt kliniska arbete 2017. Hans forskning handlar om resultatet efter operation av lumbalt diskbråck och spinal stenos. Forskningen har undersökt hur olika faktorer såsom ålder, övervikt och obesitas, kan tänkas påverka resultatet.

I arbetet ingår fem artiklar, varav fyra är publicerade och en väntar på publikation. Den sista artikeln är en prospektiv studie där man har följt 50 patienter efter operation, för att studera hur resultatet ser ut de två första veckorna, något som inte gjorts förut.

Det är ovanligt att en disputation sker utanför universiteten så tag chansen och delta på Niyaz Harenis disputation.

Det behövs ingen anmälan, utan alla som är intresserade är välkomna fredagen den 28/4 kl. 09:00 till Samlingssalen, Hallands sjukhus Varberg!