Direkt till innehållet

Ändringar i besöksrestriktioner för vissa av kvinnoklinikens verksamheter

Publicerad: 2020-03-17 Senast ändrad:

För att minska risken för spridning av coronavirus (covid-19) och för att skydda dem som söker vård inom kvinnoklinikens verksamheter så har Hallands sjukhus beslutat att justera reglerna för besök.

Mottagningar

Vid besök till graviditets- och ultraljudsmottagningar, auroramottagningar samt BB-mottagningar på Hallands sjukhus är det endast den gravida kvinnan som får vara med vid besöket. Det är inte tillåtet att följa med som närstående. Undantag kan göras utifrån patientens tillstånd. Det beslutas av avdelningschef.

Förlossning

Vid förlossning får den födande kvinnan ha med sig en närstående i förlossningsrummet. Samma regler gäller även vid kejsarsnitt och vid eventuella komplikationer.

BB-avdelning

Endast nyförlöst kvinna och nyfött barn får vistas på BB-avdelningen. Det innebär att närstående inte får följa med kvinnan och barnet när de går över till BB-avdelningen efter förlossningen. Undantag kan göras utifrån kvinnans och barnets tillstånd. Det beslutas av ansvarig avdelningschef eller bakjour.