Direkt till innehållet

Gravida och nyblivna mammor ska bli mer delaktiga i vården

Publicerad: 2019-01-28 Senast ändrad:

Alla som föder barn i Sverige får möjlighet att vara med och utveckla vården genom att besvara en ny webbaserad patientenkät.

I Sverige föds fler än 110 000 barn varje år. Förlossningsvården och mödrahälsovården har goda medicinska resultat i Sverige men de gravidas och nyblivna mammornas delaktighet behövs för att utveckla vården ytterligare. Graviditetsenkäten är ett nytt sätt för alla som föder barn att berätta om sina upplevelser av vården och sin egen hälsa under graviditet, förlossning och eftervård.

Pilotstudie i Halland och Skåne

Den 29 januari startar en åtta veckors testperiod av enkäten i Region Halland och Region Skåne via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Enkäten skickas ut till de som:

  • är i graviditetsvecka 25
  • fött barn för åtta veckor sedan
  • fött barn för ett år sedan

– Vi uppmuntrar alla gravida och nyblivna mammor att logga in på www.1177.se och aktivera aviseringar. Då får de ett meddelande när enkäten ska fyllas i, säger Inger Almelund.

Enkäten kommer att lanseras nationellt under hösten 2019. Resultatet kommer att användas för förbättringar inom mödrahälsovården och förlossningsvården.

Fakta

Bakom initiativet står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som utformat Graviditetsenkäten tillsammans med Nationell Patientenkät, Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi.

För dig som vill läsa mer om Graviditetsenkäten

Nationell patientenkät – Graviditetsenkäten