Direkt till innehållet

Data är en hörnsten i utvecklingen av halländsk vård

Region Halland har en mångårig resa inom hälsoinnovation och informationsdriven vård. Detta gör oss väl rustade nu när de frågor vi arbetat med hamnar mitt i blickfånget för det offentliga Sverige och för Europa.

Publicerad: 2023-12-22 Senast ändrad:

I dagarna presenterade regeringen en utredning som föreslår en ny lag som ska möjliggöra för det offentliga Sverige att dela data på ett säkert och effektivt sätt. Samtidigt sker utveckling på internationell nivå för att skapa möjligheter för dataanalys i ett större sammanhang.

− Fältet som vi kallar informationsdriven vård breddas ständigt och är nu i fokus långt utanför läns- och landsgränserna. Detta är nyckelfrågor för offentlig sektor. Jag ser det som positivt att de lyfts på nationell nivå och att dataanalys alltmer ses som ett naturligt nästa steg i att utveckla välfärden. När vi har en bred samsyn kan vi se vidare på hur vi skapar nytta för invånaren tillsammans på ett tryggt och säkert sätt, säger regiondirektör Krister Björkegren.
I Region Halland breddas samverkansytorna och i takt med att utvecklingen går framåt skapas nya möjligheter att skala upp och öka nyttan av den grund som redan är lagd.

− Vi tror på att forskning och framsteg ska kunna komma alla till del. Region Halland kommer aldrig att ha hela lösningen. Men genom att på ett klokt och säkert sätt fortsätta vara i framkant kommer vi att kunna vara med och bidra med de erfarenheter som vunnits under de senaste 20 åren, säger Krister Björkegren.

Ett begrepp med rötter i Halland

Men vad innebär då informationsdriven vård? Begreppet är ett paraply som rymmer mycket. Det har vuxit fram i en halländsk kontext utifrån de behov som redan tidigt uppfattades av engagerade personer i och utanför regionen.

”Ansatsen i informationsdriven vård är att se världen eller åtminstone vårdvärlden som den är och inte som man önskar att den var. En grundbult är därför att ta tillvara all den data som redan finns i vårdsystemet och som genereras i enorma mängder varje dag”
Så skriver Marcus Lingman i boken ”En handbok till informationsdriven vård”. Boken gavs ut 2021 i samverkan med bland andra Högskolan i Halmstad, AI Sweden och Karolinska Universitetssjukhuset. Boken behandlar bland annat frågor om juridik, hur ett datalager byggs upp och de utmaningar och möjligheter som användningen av data i vården för med sig. Den är också ett bra exempel på den samverkan som är nödvändig för att nå framgång. Ingen aktör sitter ensam på lösningen.

Hur kommer det sig då att Halland ligger i framkant och utmanar i de här frågorna?

− Det enkla svaret är att det har funnits goda förutsättningar. En tidig medvetenhet om behoven och engagerade personer inom Region Halland som drivit utvecklingen framåt. En viktig nyckel är också närheten till och samarbetet med Högskolan i Halmstad, där starka forskningsområden har vuxit fram, säger Magnus Clarin, verksamhetschef på FOU Halland som har ett samordnande ansvar för forsknings- och utvecklingsfrågor i regionen.

Lång tradition av samverkan

En annan förklaring är att samverkan med kommuner, organisationer och näringsliv för att lösa gemensamma utmaningar har en lång tradition Halland. Redan 2004 startade hälsoteknikalliansen. En klusterorganisation för regionala företag inom hälsoinnovation där Region Halland stöttade och lyssnade av kommunerna för att hitta sätt att utveckla nya innovationer och metoder inom vård och omsorg. Kort därefter pekades hälsoinnovation ut som ett prioriterat område för Region Halland.

Bostonsamarbetet gav ny kunskap och nya metoder i att strukturera upp och använda det datalager som tidigt tagit form i Halland. I takt med att Högskolan i Halmstad utvecklade forskningsområden inom datadriven vård växte ett viktigt samarbete fram med forskning inom regionens egna brandväggar – också det en lärdom från Bostonsamarbetet.

− Vi har lärt oss väldigt mycket längs vägen. Tack vare ett långsiktigt och medvetet arbete med att bygga upp, strukturera och analysera datalager samt att främja innovation och forskning kan Halland bidra med viktig kunskap och erfarenhet. Det krävs gemensamt arbete för att lösa gemensamma utmaningar, konstaterar Måns Arnrup, IT- och digitaliseringsdirektör vid Region Halland.

Läs mer om arbetet med informationsdriven vård

 Om du vill läsa mer om Region Hallands arbete med informationsdriven vård och forskning hittar du information här

Läs mer om regeringens utredning

Nytt lagförslag om delad data mellan myndigheter presenteras – Regeringen.se

Fakta Bostonsamarbetet:

2016 inledde Region Halland ett samarbete med Brigham and Women’s Hospital i Boston, USA, efter beslut av regionstyrelsen. Syftet med samarbetet var utökade möjligheter till forskning och att utveckla metoder för att analysera data och skapa processer för att utveckla hälso- och sjukvården.
Samarbetet avslutades 2019. En analysmodell som används än i dag för att mäta kostnader kopplat till vårdmöten var en av utkomsterna från samarbetet. Samtidigt fick Region Halland kritik för hur data delades i samarbetet och därefter har forskning bedrivits inom regionens egna system.