Direkt till innehållet

Stöd beviljat till 27 projekt för arbete med kulturutveckling

Publicerad: 2018-12-14 Senast ändrad:

Två gånger per år fördelar Region Halland stöd till konstnärer och kulturskapare för att de ska kunna genomföra idéer som bidrar till förnyelse och innovation inom kulturområdet.

27 projekt har beviljats stöd i december. De projekt som medfinansieras kommer att skapa och sprida film, musik, dans, teater, läsfrämjande insatser och projekt för barn och unga i hela Halland. Den totala finansieringen från Region Halland till projekten är 2 133 000 kr. Totalt inkom 51 ansökningar under höstens ansökningsperiod.

– Att stödja initiativ från konstnärer och kulturskapare skapar värden som jag ser som nödvändiga investeringar i en god livsmiljö, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef på Kultur och skola, Region Halland.

Projekt som beviljats stöd i december 2018

Nedanstående 27 projekt har beviljats stöd för kulturutveckling i Halland. Region Halland har prioriterat projekten utifrån 51 ansökningar som inkom under ansökningsperioden (1 oktober – 1 november).

Region Halland har beslutat medfinansiera:

 • Musikstudiet: Projektet Med kulturbuss till Bonadskonsert: 120 000 kr.
 • Liljedahl Ann-Louise: Projektet Toner från Gränsland: 95 000 kr.
 • FIKA – Fantastiskt Intressant Kultur åt Alla: Projektet Rotundans sommarprogram 2019: 100 000 kr.
 • Norén Jens: Filmprojektet Always on the run: 50 000 kr.
 • Handelsbolaget Färgfilm Halland: Filmprojektet Den brinnande mannen: 55 000 kr.
 • Filmkreatörerna, Björk Klara: Filmprojektet Fabeln om fasanen och sopgubben samt Sökaren: 74 000 kr.
 • Julia Dinome Productions AB: Filmprojektet Gun Jönsson – dokumentärfilm: 50 000 kr.
 • Bondesson Camilla: Filmprojektet Hej flykting hejdå: 50 000 kr.
 • Persson Eva & Jörgen: Filmprojektet Konsten att överleva: 50 000 kr.
 • Pål Brunzell Emma: Filmprojektet På Din Story: 35 000 kr.
 • Envik Karlsson Joakim: Filmprojektet Skinning/True Mesh/16:9 full time texture: 70 000 kr.
 • Lagan Biografer AB: Filmprojektet Svenska Filmdagarna: 20 000 kr.
 • A Scarlet Film, Berglin Charlotte: Filmprojektet Tantleken – Tänk på döden och dansa: 90 000 kr.
 • Hais Robert: Projektet Exitman squared: 36 000 kr.
 • Octava: Projektet Frihetstillsyn Halland: 89 000 kr.
 • Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg: Projektet Konstnärligt arbete i Halland: 90 000 kr.
 • Varbergs Omsorg: Projektet Drama och hälsokurs: 150 000 kr.
 • Wu Art Space Sjönevad: Projektet Utveckling av kreativa interventioner: 100 000 kr.
 • Vargen Music: Projektet Vargen spelar Dylan på svenska Hallands landsbygd: 50 000 kr.
 • The Kleiman Quartet: Messiaen and Quartet for the End of Time: 64 000 kr.
 • Hallands Bildningsförbund/Halländska Hembygdsrörelsen: Projektet Halländskt folkäventyr på hembygdsgårdar i Halland: 45 000 kr.
 • Teater Albatross: Projektet Tokalynga Flying Theatre Festival: 160 000 kr.
 • Riksteatern Halland: Projektet Delaktighet och inflytande av unga kring kultur/scenkonst: 60 000 kr.
 • Tidskriftsverkstan i Väst ekonomisk förening: Projektet K- som i kulturtidskrift, utställningsturné: 50 000 kr.
 • Författarcentrum Väst: Projektet Forum för poesi och prosa i Halland (pilotprojekt): 50 000 kr.
 • Kulturskarven, Korp-ljud: Projektet Petter bjuder till Triokonsert 2019: 80 000 kr.
 • Konstnärscentrum Väst: Projektet (X)-sites Kattegattleden 2019: 250 000 kr.

Med reservation för eventuella felskrivningar.

Noteras att: Beslut om stöd till litteratur fattas i början av 2019. Det gäller de 10 ansökningar som inkom under ansökningsperioden (1 oktober – 1 november 2018).