Direkt till innehållet

Var med och skapa Hallands nya kulturstrategi och kulturplan

Arbetet med att skapa en ny kulturstrategi och kulturplan för Halland har inletts. Strategin och planen ska omfatta alla former av kulturverksamhet. Det innebär att väldigt många hallänningar påverkas av det som prioriteras. Dialoger genomförs för att säkerställa att alla som berörs ska kunna bidra med sina förslag. Du är varmt välkommen att vara med!

Publicerad: 2023-09-01 Senast ändrad:

Gruppsamtal runt flera bord.

Hallands nuvarande kulturstrategi och kulturplan gäller till och med 2024. Nya strategidokument behöver därför tas fram inför 2025.

Region Hallands kulturstrategi och kulturplan har flera syften:

 • den är en av genomförandestrategierna till den Regionala utvecklingsstrategin
 • den är en ansökningshandling till Kulturrådet som krävs för att få statsbidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen,
 • den är ett styrdokument för både interna och externa verksamheter samt
 • utgör en grund för samverkan med staten, länets kommuner, kulturinstitutioner, det civila samhället, företag, andra regioner med flera.

Kultursamverkansmodellen innebär att Region Halland fördelar statsbidrag till regional kulturverksamhet förutsatt att regionen tar fram en kulturplan. Kulturstrategin och kulturplanen ska utgå från regionala och nationella kulturpolitiska mål och principer samt synliggöra när samverkan krävs med andra politikområden.

Du kan lämna förslag och delta i dialoger

– Hur vill du utveckla kulturlivet i Halland?
– Vad tycker du är viktigt att få med i den nya kulturstrategin och kulturplanen?

Du kan påverka kulturstrategin och kulturplanen både genom att delta i dialoger och senare genom att lämna synpunkter på förslagen till kulturstrategi och kulturplan när de går ut på öppen remiss under andra kvartalet 2024.

Du kan anmäla dig för att delta i följande dialogmöten, utifrån vilken roll du har. Det digitala dialogmötet och förslagslådan är öppna för alla som vill lämna förslag.

Kultur o.s.v. – Hur vill du som arbetar med kultur utveckla kulturlivet i Halland?

Kultur o.s.v. är en mötesplats för alla som arbetar med konst och kultur i Halland. Vi samlas kring teman och frågor som är viktiga för oss. Den här gången fokuserar vi på att ta fram underlag och förslag för Hallands kommande kulturstrategi och kulturplan.

 • Tid: Tisdag den 3 oktober, klockan 16–19.
 • Plats: Kulturhuset Najaden, Halmstad.
 • Målgrupp: Konstnärer, kulturskapare, kulturorganisationer och arrangörer som arbetar med konst och kultur i Halland.

I anmälningsformuläret väljer du i vilken samtalsgrupp du vill delta.
Anmäl dig till Kultur o.s.v. senast den 2 oktober

Dialogtillfälle för idéburna organisationer

Hur vill den organisation du representerar utveckla kulturlivet i Halland?
Representanter för föreningar och organisationer är välkomna delta i samtalen och lämna förslag för Hallands kommande kulturstrategi och kulturplan.

 • Tid: Måndag den 9 oktober, kl. 17–19
 • Plats: Kulturhuset Najaden, Halmstad
 • Målgrupp: Representanter för föreningar och organisationer i Halland.

I anmälningsformuläret väljer du i vilken samtalsgrupp du vill delta.
Anmäl dig till dialog för idéburna organisationer senast den 8 oktober

Digitalt dialogtillfälle

Hur vill du/ni utveckla kulturlivet i Halland? Ett tillfälle för alla som vill delta i samtalen och lämna förslag för Hallands kommande kulturstrategi och kulturplan.

 • Tid: Onsdag 8 november, kl. 17–18.15
 • Plats: Digitalt möte. Du kommer till mötet via den länk som skickas ut när du anmält dig.
 • Målgrupp: Alla som vill vara med och lämna förslag.

Anmäl dig till digital dialog här, senast den 5 november

Digital förslagslåda

Det är även möjligt att skicka in förslag via en digital förslagslåda. Förslagslådan är öppen 1 september–15 november 2023.

Hur vill du/ni utveckla kulturlivet i Halland?

Digital förslagslåda för Hallands nya kulturstrategi och kulturplan

Vill du veta mer?

Läs mer om arbetet med den nya kulturstrategin och kulturplanen