Direkt till innehållet

Satsning på fler AT-läkare i Halland

Publicerad: 2021-09-28 Senast ändrad:

I dagarna väljer blivande läkare ort för sin allmäntjänstgöring, AT. Halland är topprankat och har flera hundra sökande vid varje ansökningstillfälle. Nu pågår en satsning med utökade platser för att möta behovet.


Nöjda. Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande, Christian Lidén (C), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus och Niyaz Hareni, AT-chefen i Varberg, är nöjda med att så många söker sig till Halland för att göra AT-tjänst.

 

Under 2022 och 2023 satsar Region Halland ytterligare 14 miljoner kronor på allmäntjänstgöring för blivande läkare, AT-tjänst. Antalet platser utökas från 46 till 56 på helåret. Det är ett sätt att möta det ökade behovet i landet där Halland ökar antalet platser näst mest i riket, sett till regionens storlek.

 

− Men vi behöver växa med kvalitet. Utbildning är en viktig framtidsfråga för hela regionen och den behöver ha en central plats, säger Sofia Thorin Hjalber, verksamhetschef på Utvecklingsavdelningen, Hallands Sjukhus.

Nyligen mötte hon regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) och Christian Lidén (C) ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus. De båda regionpolitikerna ville veta mer om det arbete som gör Halland så populärt hos AT-läkare. När Sveriges yngre läkares förening (SYLF) presenterade sin AT-rankning i början av september placerade sig Hallands sjukhus Varberg och Halmstad bland de fyra bästa sjukhusen i landet. Det är en av flera indikatorer på att AT-läkarna trivs i Halland. Och just nu är frågan är som mest på tapeten. Under hösten pågår rekrytering av nya AT-läkare och sista dag för ansökan är den 29 september. Det hårda trycket på platserna håller i sig och det är bråda dagar och tuffa val som väntar för Niyaz Hareni och Klara Håkansson som är AT-chefer i Varberg respektive Halmstad.

− Vi har cirka 600 sökande på våra platser årligen och vi tar in nya AT-läkare vår och höst. Det är otroligt kvalificerade personer som söker sig till oss. Vi lägger stor vikt vid att ge alla goda förutsättningar i rekryteringsprocessen, säger Niyaz Hareni som tror att en stor del av framgångsfaktorn för Halland är närheten i teamet kring AT-läkarna, samhörigheten och det gemensamma arbetet ute i verksamheterna:

− Vi har en modern syn på AT-tjänstgöringen där vi försöker angripa viktiga ämnen som stress och ångest, i ett tufft jobb. Det handlar om att skapa en känsla av sammanhang och lägga grunden för ett hållbart arbetsliv. Du ska kunna jobba som doktor, men må bra samtidigt.

Klara Håkansson gjorde sin AT-tjänst i Halland och är en av många som har valt att stanna kvar i regionen. Hon tog nyligen över rollen som AT-chef och beskriver framgångarna nu som ett resultat av ett långsiktigt arbete.

− Det har hänt mycket sedan jag gjorde min AT-tjänst. Och min företrädare var en viktig del i att skapa den struktur och det sammanhang som vi nu tar vidare, säger hon.

Under pandemin har alla nybakade sjuksköterskor, AT-läkare och undersköterskor som tjänstgjort i den halländska vården fått en rejäl prövning, men också lärdomar för livet. Personer har behövt ta nya roller och ställa om med kort varsel. Men med enstaka undantag har alla kunnat fullfölja sin tjänstgöring och få sin legitimation under en period som inneburit tuffa förutsättningar.

– För mig är det ett tydligt bevis på att vi gör något rätt. Att kunna skapa den tryggheten och kunna stötta medarbetare som tar sig an vår största kris i modern tid, när de tjänstgör inom ramen för en utbildning. Och att de inte för den delen hamnar efter utan klarar alla krav för att blir legitimerade inom sitt yrke. Det är ett fantastiskt gott betyg, säger Mikaela Waltersson.