Direkt till innehållet

Inblick på en intensivvårdsavdelning

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad berättar om den stora omställningen som avdelningen genomfört för att kunna vårda covid-19-patienter.

Publicerad: 2020-04-23 Senast ändrad:

Den senaste tiden har det skett en stor omställning på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Halmstad för att successivt öka kapaciteten och kunna ta emot fler patienter med covid-19 samtidigt som man vårdar andra patienter som behöver intensivvård.

– Att få avdelningen färdig för att kunna ta emot covid-19-patienter har krävt ett intensivt arbete med att rigga avdelningen med allt vi behöver. Det handlar till exempel om att få ny teknisk utrustning som behövs, organisera om platser och bygga nya slussar, samt att fylla förråden för att kunna vårda det ökade antalet patienter som är i behov av intensivvård hos oss, säger Gunilla Sternheden.

Vilka arbetar på IVA?
Avdelningen har utökats med nya medarbetare som vanligtvis arbetar på operationsavdelningen. Nu arbetar de i team med personalen på IVA (IVA-sjuksköterska, IVA-undersköterska och narkosläkare).

– Utöver dessa yrkeskategorier så arbetar även fysioterapeuter, vårdnära service, städ och medicinska sekreterare hos oss på IVA. En psykolog och sjukhuskyrkan finns också tillgängliga för våra medarbetare om de är i behov av psykosocialt stöd, säger Lisa Ottosson.

Många medarbetare befinner sig i en ny situation där de bytt arbetsuppgifter och i vissa fall även arbetsplats.

– Att vara med om detta kan vara påfrestande och tungt. Man kan känna en oro inför den nya arbetssituationen, för det nya viruset och att vårda väldigt sjuka patienter. Jag tycker att det trots detta har gått över förväntan. Alla tar ett stort ansvar och det är fantastiskt att se hur alla hjäl  ps åt, säger Gunilla Sternheden.

På Hallands sjukhus Halmstad och Varberg finns intensivvårdsavdelningar (IVA) där patienter med bekräftad covid-19 som har behov av intensivvård med hjälp av respirator vårdas. Motsvarande omställning har genomförts i Varberg för att utöka kapaciteten.

Gunilla Sternheden och Lisa Ottosson, avdelningschefer på intensivvårdsavdelningen i Halmstad.
Uppvakningsenheten (UVE) är nu IVA 2 med fem IVA-platser där patienter med covid-19 vårdas i samma lokal.
En nybyggd sluss in till IVA 2 och en intermediär vårdavdelning (IMA).
Ellen Vänerlind, intensivvårdssjuksköterska på IVA Halmstad.